Interview

‘De erkenning van het belang van mijn onderzoek is een grote aanmoediging voor mij.’

18 januari 2022

Donya Alinejad en Jonathan Mijs ontvangen op 14 februari a.s. de KNAW Early Career Award. Donya Alinejad doet onderzoek naar de invloed van digitale media op sociale en maatschappelijke processen. Jonathan Mijs houdt zich bezig met de vraag waarom de groei van economische ongelijkheid samen gaat met een groeiende geloof in meritocratie. Wat is het belang van hun onderzoek en hoe gaan zij deze prijs besteden?

Vertel eens wat meer over je onderzoek. Waarom is dit belangrijk?

© Foto: Ton Mijs

Jonathan: Economische ongelijkheid is de afgelopen decennia sterk gegroeid in de meeste westerse landen. Als je de publieke opinie erop naslaat, dan blijkt dat die groeiende ongelijkheid gepaard gaat met een groeiend geloof in de meritocratie. Dat wil zeggen dat steeds meer mensen menen dat rijke mensen hun succes verdienen en dat anderen hun armoede aan zichzelf te danken hebben. In mijn vergelijkende onderzoek naar Nederland en de Verenigde Staten probeer ik deze situatie te verklaren door me te verdiepen in hoe mensen nu precies een beeld vormen van ongelijkheid en hoe meningsveranderingen tot stand komen. Met een vernieuwende combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek breng ik in kaart hoe mensen via het nieuws, internet en de sociale omgeving leren over ongelijkheid, waar ze zich wel en niet druk om maken, en hoe hun begrip wordt beïnvloed door informatie en desinformatie. 

Donya-Alinejad-credits-Jonathan-Moody-200-280.jpg

© Foto: Jonathan Moody

Donya: Tegenwoordig zien we dat wetenschapscommunicatie steeds belangrijker wordt. De meest urgente wereldproblemen van dit moment vereisen niet alleen wetenschappelijke kennis en expertise, maar ook dat een groot deel van de mensen, waar ook ter wereld en hoe divers zij ook zijn, die kennis begrijpt, vertrouwt en toepast. Tegelijkertijd verandert ook de mediawereld om ons heen razend snel en ontstaan er steeds weer nieuwe communicatiemethoden en nieuwe uitdagingen. De meest recente inzichten uit de wetenschap over de complexe relatie tussen (sociale) media en de samenleving spelen een grote rol om beter te begrijpen wat effectieve wetenschapscommunicatie nu inhoudt. 

Wat betekent de toekenning van deze prijs voor jou?

Donya: Dat ook andere mensen naast mijn directe collega’s en andere deskundigen op mijn vakgebied ook het belang van ons onderzoek erkennen. Dat is echt een zeer grote aanmoediging! 

Jonathan: Ik ben zeer erkentelijk voor deze onderscheiding! Het is een bevestiging dat ik niet de enige ben die dit onderwerp belangrijk vind. Het is een flinke aanmoediging! 

Waar ga je het prijzengeld aan besteden?

Jonathan: Ik ben er nog niet helemaal uit. Als de overheid de coronacrisis een beetje onder controle krijgt, hoop ik groepsgesprekken te organiseren met Nederlanders en Amerikanen over het onderwerp ongelijkheid. Dat is een kans om te bestuderen hoe mensen een mening vormen in een groepssetting en in interactie met anderen. Het stelt mij ook in staat om te onderzoeken hoe feitelijke informatie binnenkomt en wordt geïnterpreteerd in groepsverband. Een andere besteding van het prijzengeld is het opzetten van een nieuw survey-experiment waarmee ik kan toetsen hoe verschillende vormen van ongelijkheid of verschillende presentaties ervan, zoals je die bijv. zou kunnen gebruiken in informatiecampagnes, aanslaan bij het publiek. Wat zijn meer en minder effectieve manieren om mensen in te lichten over ongelijkheid in onze samenleving? Wat beklijft en wat laten mensen makkelijker van zich afglijden? 

Donya: Ik ga de prijs besteden aan het uitbreiden van ons netwerk van interdisciplinaire samenwerking. Dit ga ik doen door het organiseren van een seminar dat getalenteerde beginnende onderzoekers en inspirerende vooraanstaande wetenschappers bij elkaar brengt. Daarnaast kan ik ideeën gaan ontwikkelen voor nieuwe onderzoeksvoorstellen die hiermee verband houden, en daarmee voortborduren op mijn huidige project over sociale media en vertrouwen in de wetenschap in een veranderend medialandschap. 

Waar zie je jezelf over tien jaar? 

Donya: Geen idee eigenlijk nog! Ik kan me zeker voorstellen dat ik nog steeds onderzoek doe naar media en cultuur, maar het is lastig om dat nu al concreet in te vullen. Maar volgens mij is dat juist een van de spannende aspecten van media-onderzoek. Toen ik het onderwerp weblogcultuur koos voor mijn masterscriptie kon ik me echt niet voorstellen dat al heel snel een microblogplatform met de naam Twitter zou worden gelanceerd en dat het onderzoek naar internet zich zo enorm zou uitbreiden. Dus ik ben zeer benieuwd waar de toekomst mij gaat brengen. 

Jonathan: Ik hoop dat ik over tien jaar nog steeds onderzoek kan doen en onderwijs mag geven over dit en aanverwante onderwerpen. Het zou ook mooi zijn als tegen die tijd sociologen en andere sociale wetenschappers een serieuzere rol krijgen in het informeren van overheidsbeleid en het publieke debat rondom dit soort vraagstukken. Daaraan neem ik graag deel!

KNAW Early Career Award

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De Award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. Jaarlijks worden maximaal twaalf Awards uitgereikt, verdeeld over de vier KNAW-domeinen. De KNAW Early Career Award omvat een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds, en een kunstwerk.

De uitreiking van de KNAW Early Career Award vindt plaats op 14 februari 2022. Lees meer over het programma.