De Jonge Akademie lanceert nieuwe website met veel audiovisueel materiaal

25 maart 2010

De Jonge Akademie markeert haar vijfjarige bestaan met een compleet vernieuwde website met veel audiovisueel materiaal om wetenschap begrijpelijk in beeld te brengen. Opvallend onderdeel is een reeks korte filmpjes waarin elf leden van De Jonge Akademie hun onderzoek voor een groter publiek zichtbaar en inzichtelijk maken.

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een zelfstandig platform van jonge wetenschappers (25-45 jaar) die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. Met www.dejongeakademie.nl onderstrepen de leden hun wens om media, beleidsmakers en publiek te informeren over hun werkveld en een realistisch beeld uit te dragen van wetenschap als interessant, zinvol en uitdagend. 

www.dejongeakademie.nl 

De nieuwe website www.dejongeakademie.nl biedt:

  • nieuws en achtergrondinformatie over De Jonge Akademie en haar activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij
  • profielpagina's van alle vijftig leden en de veertig alumni van De Jonge Akademie met contactgegevens, korte beschrijving van hun onderzoek, links en actuele bijdragen
  • columns - in estafette, met artikelen van economisch historicus Oscar Gelderblom (Wetenschapscommunicatie) filosofe Ingrids Robeyns (Promotierecht) en Asghar Seyed Gohrab, specialist talen en culturen van het Midden-Oosten (Valorisatie)
  • Science Spots - (links naar) vodcasts en podcasts van lezingen en mediaoptreden van leden van De Jonge Akademie

Via deze webpagina zijn eveneens elf korte onderzoeksportretten te bekijken waarin leden van De Jonge Akademie vertellen over hun onderzoek naar onder meer: stamcellen, duo-sterren, Europese grondwetten, politiek publiek en media, schizofrenie, snaartheorie, klimaat, tastmicroscoop, DNA-eitwitinteractie en de verhouding mens/techniek.

De onderzoeksportretten zijn in opdracht van De Jonge Akademie gemaakt door de Mediaridders. De filmpjes zijn ook beschikbaar via www.fastfacts.nl, een portal in ontwikkeling met webvideo's over actuele wetenschap, en binnenkort eveneens te zien via www.wetenschap24.nl

Noot voor de redactie

De ledengids 2010 van De Jonge Akademie is verschenen. Wanneer u deze niet automatisch ontvangt, kunt u een exemplaar aanvragen via www.dejongeakademie.nl.