De Jonge Akademie on Wheels maakt wetenschap tastbaar voor scholieren

24 april 2013

Nog tot eind april kunnen klassen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs meedoen met een maandelijks wisselende prijsvraag over wetenschap. De winnende scholen wacht een uitzonderlijke prijs. Namelijk een bezoek van De Jonge Akademie on Wheels: een bus met jonge topwetenschappers die leerlingen een dag laten ervaren wat wetenschap is.

DJA onWheels bus
De eerste van acht bussen die dit voorjaar op tournee gaan, rijdt op 5 april 2011 naar het Keizer Karel College in Amstelveen.
Klas 1t2 van het Keizer Karel College in Amstelveen won de eerste van een serie prijsvragen die sinds eind 2010 verschijnen op de website www.dejongeakademieonwheels.nl. Onder leiding van docent Wilco Zwennis maakten zij striptekeningen en een filmpje als antwoord op de vraag: ‘Waarom is het belangrijk dat wetenschappers samenwerken?’

‘Een mooie, humoristische inzending die getuigt van inzet en creativiteit’, vonden de juryleden van De Jonge Akademie. Wel vermeldden zij erbij dat het bezoek van De Jonge Akademie on Wheels  meteen duidelijk zal maken dat wetenschappers meestal geen oude mannen in witte jassen zijn die hun lab laten exploderen.

Op 5 april 2011 stappen leden van De Jonge Akademie, vergezeld van promovendi en studenten uit in Amstelveen voor een interactief programma met workshops, een estafette en experimenten rond het thema ‘eten’.  Voor dit thema is gekozen omdat het jongeren aanspreekt en het vanuit alle vakgebieden interessante aanknopingspunten biedt.
De deelnemende wetenschappers (pdf) zijn drukbezette hoogleraren en universitair onderzoekers uit uiteenlopende disciplines als recht, economische historie, geowetenschap, paleoklimatologie en politicologie.  Zij maken graag ruimte in hun agenda voor dit bijzondere onderwijsproject omdat ze het belangrijk vinden jongeren zelf te laten ervaren dat wetenschap zinvol, interessant en uitdagend is.

De Jonge Akademie is binnen de KNAW een platform van vijftig jonge wetenschappers (25-45 jaar) die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. Zij willen jongeren op een vernieuwende manier in aanraking laten komen met wetenschap. Doel van De Jonge Akademie on Wheels, dat in 2008 een succesvolle formule bleek, is laten zien dat wetenschap draait om nieuwsgierigheid naar de wereld om je heen. Vragen stellen en samen zoeken naar een antwoord is dan ook de kern van alle onderdelen van het onderwijsproject De Jonge Akademie on Wheels, dat in deze uitgebreide versie mogelijk is gemaakt door SNS REAAL Fonds.