De Jonge Akademie overhandigt dg OCW advies voor beter Loopbaanbeleid

13 september 2010

Directeur-generaal (dg) Renk Roborgh van het ministerie van OCW besprak deze week met een delegatie van De Jonge Akademie hun recent verschenen advies Rendement van talent; aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid.

De dg benadrukte dat in - en doorstroming van jonge, gepromoveerde onderzoekers ook binnen het ministerie van OCW de volledige aandacht heeft, en onderschrijft het loopbaanbeginsel als uitgangspunt voor flexibel, krachtig en stimulerend loopbaanbeleid. Een uitdagend toekomstperspectief is immers essentieel voor de professionele ontwikkeling van jonge wetenschappers, en daarmee voor de bloei van de Nederlandse wetenschap als geheel. Het is daarom toe te juichen dat De Jonge Akademie het debat hierover krachtig aanzwengelt met een advies dat een reeks aanbevelingen voor Nederlandse kennisinstellingen bevat.

De loopbaanmogelijkheden van jonge, gepromoveerde onderzoekers laten in Nederland veel te wensen over. Onder de titel Rendement van talent; aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid heeft De Jonge Akademie daarom een advies uitgebracht met een reeks aanbevelingen voor Nederlandse kennisinstellingen.

Een van de problemen die jonge wetenschappers ondervinden is dat zij zich vaak moeten schikken naar een leerstoelgroep met een bestaand programma, zodat er weinig ruimte is voor het ontwikkelen van een eigen onderzoekslijn. Ook wordt de in- en doorstroom van wetenschappelijk talent ingedamd doordat daarvoor eerst formatieplaatsen moeten vrijkomen.
De Jonge Akademie pleit dan ook voor een procedure waarbij wetenschappers worden gescout op basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten en voor invoering van het loopbaanbeginsel ter vervanging van het huidige starre formatiemodel. Om hun carrièreperspectief te verbeteren moeten wetenschappers, op basis van getoetste kwaliteiten, kunnen doorgroeien tot universitair (hoofd)docent of hoogleraar.

Belangrijke aanbeveling uit het advies is tot slot dat academische loopbanen pluriformer moeten worden. Om jonge wetenschappers een breder toekomstperspectief te bieden, moeten carrièrepaden geopend worden voor wetenschappers die excellent presteren op andere terreinen dan onderzoek, zoals onderwijs, wetenschapscommunicatie, bestuur en beleid.

Het advies Rendement van talent; aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid is opgesteld door de commissie Modernisering en Versterking Loopbaanbeleid. Deze commissie, onder voorzitterschap van De Jonge Akademie,in de persoon van prof. dr. Janet van Hell, bestond uit leden van de Jonge Akademie (Dekker, Verhulst), KNAW-leden (Dykstra, Van Oostrom, Van Saarloos) en externe deskundigen (Van Eijndhoven, Van Vucht Tijssen).

Voor de pdf van het advies, zie: www.dejongeakademie.nl.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van vijftig jonge wetenschappers (25-45 jaar) die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. De Jonge Akademie is actief op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. Actieve steun voor loopbaanmogelijkheden is een van de primaire doelstellingen van De Jonge Akademie.