De Jonge Akademie pleit voor beter loopbaanbeleid wetenschappelijk talent

14 juli 2010

De loopbaanmogelijkheden van jonge, gepromoveerde onderzoekers laten in Nederland veel te wensen over. Een kwalijke zaak, omdat een uitdagend toekomstperspectief essentieel is voor de professionele ontwikkeling van jonge wetenschappers, en daarmee voor de bloei van de Nederlandse wetenschap als geheel.

Onder de titel Rendement van talent; aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid brengt De Jonge Akademie daarom een advies uit met een reeks aanbevelingen voor Nederlandse kennisinstellingen.

Rendement van talent, een advies van De Jonge Akademie, bevat een reeks aanbevelingen om het loopbaanbeleid voor jonge wetenschappers te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gericht aan alle Nederlandse instellingen die invloed kunnen uitoefenen op het loopbaanbeleid van wetenschappers: de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten, de VSNU, NWO, KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rendement van talent

Een van de problemen die jonge wetenschappers ondervinden is dat zij zich vaak moeten schikken naar een leerstoelgroep met een bestaand programma, zodat er weinig ruimte is voor het ontwikkelen van een eigen onderzoekslijn. Ook wordt de in- en doorstroom van wetenschappelijk talent ingedamd doordat daarvoor eerst formatieplaatsen moeten vrijkomen.
De Jonge Akademie pleit dan ook voor een procedure waarbij wetenschappers worden gescout op basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten en voor invoering van het loopbaanbeginsel ter vervanging van het huidige starre formatiemodel. Om hun carrièreperspectief te verbeteren moeten wetenschappers, op basis van getoetste kwaliteiten, kunnen doorgroeien tot universitair (hoofd)docent of hoogleraar.

Belangrijke aanbeveling uit het advies is tot slot dat academische loopbanen pluriformer moeten worden. Om jonge wetenschappers een breder toekomstperspectief te bieden, moeten carrièrepaden geopend worden voor wetenschappers die excellent presteren op andere terreinen dan onderzoek, zoals onderwijs, wetenschapscommunicatie, bestuur en beleid.

Het advies Rendement van talent; aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid is opgesteld door de commissie Modernisering en Versterking Loopbaanbeleid. Deze commissie, onder voorzitterschap van De Jonge Akademie , in de persoon van prof. dr. Janet van Hell, bestond uit leden van de Jonge Akademie (Dekker, Verhulst), KNAW-leden (Dykstra, van Oostrom, van Saarloos) en externe deskundigen (van Eijndhoven, van Vucht Tijssen).

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van vijftig jonge wetenschappers (25-45 jaar) die internationaal tot de top van hun vakgebeid behoren. De Jonge Akademie is actief op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. Actieve steun voor loopbaanmogelijkheden is een van de primaire doelstellingen van De Jonge Akademie.

Voor de pdf van het advies, zie: www.dejongeakademie.nl.