De waarde(n) van wetenschap

8 juni 2010

Te vaak wordt de waarde van wetenschap afgemeten aan praktische toepasbaarheid. Geen goede zaak, vindt De Jonge Akademie. Zij bepleit daarom een kritische reflectie op het valorisatiedebat.

NRC Handelsblad publiceerde op maandag 7 juni een opiniestuk van De Jonge Akademie over de verschillende waarden van wetenschap. Tegelijkertijd verscheen een video over dit onderwerp, waarin een aantal leden van De Jonge Akademie de waarden van wetenschap toelichten aan de hand van voorbeelden uit hun onderzoekspraktijk.

Het volledige bericht over het valorisatiedebat vindt u op de website van De Jonge Akademie.