Debatreeks Vertrouwen in de wetenschap in maart van start

20 februari 2014

Wetenschap en samenleving staan soms op gespannen voet. Het Rathenau Instituut en WRR gaan met een debatreeks op zoek naar een constructieve relatie.

Wat verwacht het publiek eigenlijk van de wetenschap? Luisteren wetenschappers voldoende naar burgers? Op verzoek van het ministerie van OCW organiseren het Rathenau Instituut en de WRR, met medewerking van AWT en KNAW een debatreeks over het thema ’Vertrouwen in de wetenschap’.

Wetenschappers, maatschappelijke organisaties, belanghebbenden, beleidsmakers en bedrijven discussiëren tijdens drie debatten over dit thema. Op zoek naar dilemma’s en gevoeligheden, op zoek naar debat op het scherp van de snede. Met als inzet constructieve samenwerking en begrip tussen de partijen, en een goed functionerende wetenschap waar iedereen wat aan heeft.

Debatreeks 'Vertrouwen in de wetenschap'