Descartes-Huygensprijs voor François Héran en Willem Frijhoff

8 maart 2011

François Héran en Willem Frijhoff ontvangen op maandag 11 april 2011 de Descartes-Huygensprijs. Zij krijgen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. De prijs, een geldbedrag van 23.000 euro, is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) reikt de Descartes-Huygensprijs sinds 1995 jaarlijks uit.

vlnr Robbert Dijkgraaf - Willem Frijhoff - François Héran - Jean-François Blarel

François Héran (1953) is één van de meest vooraanstaande sociaaldemografen in de wereld. Hij schreef een aantal zeer belangrijke publicaties op het gebied van internationale migratie en gezinssociologie. Zijn publicaties worden gekenmerkt door duidelijke analyses en heldere aanbevelingen. Héran is voorzitter van de European Association for Population Studies en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de grote bloei die de vereniging op dit moment kent. François Héran besteedt het geldbedrag dat aan de Descartes-Huygensprijs is verbonden aan een verblijf als gastonderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW).

Willem Frijhoff (1942) is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eind 2010 is hij benoemd tot Erasmus Professor aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van Frijhoff is gericht op historische processen van cultuuroverdracht, het collectief geheugen, vormen van religieuze beleving in de vroegmoderne tijd en thema's uit de historische antropologie zoals magie, wonder en gezondheid. Willem Frijhoff leverde een belangrijke bijdrage aan de introductie van de mentaliteitsgeschiedenis in de traditie van het Franse historische tijdschrift Annales in Nederland.

De prijs

De Descartes-Huygensprijs is ingesteld door de Franse en Nederlandse regeringen. De prijs wordt toegekend aan wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking. Beurtelings komen de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en levenswetenschappen aan bod. De winnaars van 2010 zijn werkzaam in de geestes- en sociale wetenschappen. Het geldbedrag is bestemd voor een verblijf als gastonderzoeker in Nederland, respectievelijk in Frankrijk. De KNAW kiest de Franse kandidaat en de Académie des sciences, of de Académie des sciences morales et politiques, wanneer het de geestes- en sociale wetenschappen betreft, kiest de Nederlandse kandidaat.