Diana Suhardiman benoemd als directeur van het KITLV

17 juni 2021

Diana Suhardiman, expert op het gebied van land- en watermanagement en als onderzoeksleider verbonden aan het International Water Management Institute, wordt per 1 januari 2022 directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) van de KNAW. Suhardiman volgt Gert Oostindie op, die het instituut sinds 2001 leidde en eind dit jaar met pensioen gaat.

Diana Suhardiman (47) studeerde land- en watermanagement in Wageningen en behaalde er een PhD in de sociale wetenschappen. Haar proefschrift ging over de rol van bureaucratie op het watermanagement in Indonesië. De afgelopen vijftien jaar werkte ze in Zuidoost-Azië, momenteel als Research Group Leader Governance and Inclusion bij het International Water Management Institute in Laos. Suhardiman bestudeert regionaal en (inter)nationaal beleid op het snijvlak van land, water, milieu en energie, met name watermanagement, in Zuidoost-Azië. Ze publiceerde over deze thema’s verschillende boeken en talloze artikelen. Momenteel houdt ze zich bezig met politieke economie en ecologie van waterbeheer, de rol van buitenlandse directe investeringen bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen in Laos en Myanmar, en de rol van kennisuitwisseling en dialoog in grensoverschrijdend waterbeheer.

Suhardiman onderzoekt de uitdagingen waarmee de qua sociaal-economische positie, gender en etniciteit meest gemarginaliseerde groepen in de Global South te maken krijgen. Ze gebruikt een breed scala aan benaderingen, waaronder ook etnografie en politieke antropologie. Deze veelzijdige expertise van Diana Suhardiman is een belangrijke aanvulling op de thema’s van het KITLV, en draagt bij tot de verbreding van het instituut, dat als een van de nieuwe speerpunten Governance of Climate Change Adaptation heeft. Ze brengt een groot en belangrijk internationaal netwerk mee.

Over het KITLV

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV opgericht 1851) verricht onderzoek naar Zuidoost-Azië en de Cariben vanuit een interdisciplinair en comparatief perspectief. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de koloniale periode, de contemporaine geschiedenis en de hedendaagse ontwikkelingen. Ook de doorwerking van het koloniale verleden in postkoloniaal Nederland behoort tot het onderzoek. Het KITLV heeft drie onderzoeksclusters: State, Violence and Citizenship, Mobility and Belonging, en Governance of Climate Change Adaptation.

Logo KITLV