Digitale democratie kan niet zonder politiek

11 januari 2018

Online petities en andere inspraak-initiatieven zijn vaak niet ingebed in de politieke besluitvorming. Daardoor hebben ze weinig impact. Dit blijkt uit de voorpublicatie Online meebeslissen, een onderzoek van het Europees Parlement waaraan het Rathenau Instituut heeft meegewerkt.

Burgers willen vaker meebeslissen over onderwerpen die spelen op lokaal, nationaal en Europees niveau. Veel politici delen deze wens. De afgelopen jaren zijn in heel Europa online initiatieven ontstaan die mensen meer invloed geven. Wat zijn de ervaringen met manieren om burgers online te laten meebeslissen in de politiek, ook wel digitale participatie genoemd? En hoe kan die anders? Deze vragen leven op Europees, nationaal en lokaal niveau. Om ze te beantwoorden bestudeerde het Rathenau Instituut 400 publicaties en analyseerde 22 inspraak-initiatieven.

Voorpublicatie

Download (pdf) Online meebeslissen. Lessen uit onderzoek naar digitale burgerparticipatie voor het Europees Parlement van de website van het Rathenau Instituut.

Verder lezen

Website Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Rathenau Instituut

Onderzoek & Dialoog | Wetenschap, Technologie en Innovatie


Logo Rathenau Instituut