Dolend dromen van het wereldbrein - oratie Paul Wouters over onderzoekersdromen

22 december 2010

'Dolend dromen van het wereldbrein' is de titel van de oratie die professor Paul Wouters vandaag houdt. Wouters (1951) bezet de bijzondere leerstoel Kennisdynamica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De leerstoel wordt gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Wouters is programmaleider van de Virtual Knowledge Studio, een onderzoeksinstituut van de KNAW, die het effect van nieuwe technologieën in de sociale en geesteswetenschappen bestudeert.

Paul WoutersBij gelegenheid van zijn oratie presenteert Paul Wouters de website Research Dreams, die dromen van onderzoekers over de toekomst van de wetenschap samenbrengt. Voor de realisatie van de website werkte de Virtual Knowledge Studio samen met het tijdschrift Onderzoek Nederland.

De Virtual Knowledge Studio bestudeert en stimuleert nieuwe vormen van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van internet en informatietechnologie: e-research. Bij e-research gaat het om zaken als het beheer van zeer grote databestanden, om nieuwe vormen van publiceren en schrijven en om samenwerking in collaboratories: digitale laboratoria waarin onderzoekers via internet samenwerken. Tot voor kort beperkten deze ontwikkelingen zich grotendeels tot de natuur- en levenswetenschappen, maar in toenemende mate zijn ze ook uiterst relevant voor de geestes- en sociale wetenschappen. Zo kan de koppeling van databestanden meer licht werpen op sociale netwerken en kan internet worden gebruikt voor nieuwe observatie- en interviewtechnieken.

De Virtual Knowledge Studio is gevestigd in Amsterdam en heeft studio's aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht. Deze studio's helpen wetenschappers die experimenteren met gedigitaliseerde vormen van onderzoek.

Voor meer informatie: