Doorbraak in kennis over houtrot

14 juli 2011

Grootschalig internationaal onderzoek levert nieuwe inzichten op in de evolutie van schimmels die hout afbreken. Er blijkt een relatie tussen het aantal genen van een bepaalde soort en de problemen die deze schimmels opleveren.

Deze kennis kan bijdragen aan de preventie van problemen, zoals houtrot in funderingen van huizen. Aan het onderzoek werkten de Nederlandse onderzoekers Ronald de Vries en Ad Wiebenga van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW) mee. Het artikel is vandaag gepubliceerd in Science.

Houtrot

Houtrot komt in verschillende verschijningsvormen voor. Zo is bruinrot een schimmel die polysacchariden (meervoudige koolhydraten) uit hout verwijdert, maar lignine (houtstof) ongemoeid laat. Witrot breekt zowel de polysacchariden als lignine af. Het onderzoek laat zien hoe bruinrot evolutionair is voortgekomen uit witrot.

Genoomanalyse

Een internationaal team van wetenschappers heeft een vergelijkende genoomanalyse gedaan van de droogrotschimmel Serpula lacrymans en andere schimmels. Onderzoekers De Vries en Wiebenga van CBS-KNAW richtten zich in dit onderzoek primair op het verband tussen de genen van verschillende schimmels die betrokken zijn bij het afbreken van polysacchariden uit hout. Zij onderzochten hoe deze schimmels in staat zijn om de koolhydraten als voedselbron te gebruiken. Hun onderzoek bracht een duidelijk verband aan het licht tussen het aantal genen dat betrokken is bij de afbraak van een houtcomponent en de kwaliteit van deze component als voedselbron. Meer genen betekent over het algemeen een betere groei van de schimmel.

Over het CBS

Het Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal Biodiversity Centre (CBS-KNAW) beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën. Het instituut is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen.