Drie nieuwe Faces of Science

20 april 2017

Faces of Science heeft drie nieuwe gezichten: Sangita Jaghai, Rob ter Horst en Clara Stegehuis. Vanaf vandaag bloggen zij over hun onderzoek.

Zonder nationaliteit verder van huis

Sangita Jaghai (25), internationaal en constitutioneel recht, Tilburg University
Het hebben van een nationaliteit lijkt vanzelfsprekend. Steeds meer staten passen echter hun wetgeving aan om mensen hun nationaliteit te ontnemen, met name in het kader van terrorismebestrijding. Sangita onderzoekt in hoeverre ontneming van nationaliteit is toegestaan volgens internationaal recht en hoe dit zich verhoudt tot nationaliteit als fundamenteel mensenrecht.

Lees het eerste blog van Sangita

Faces of Science: Sangita Jaghai

Waarom wetenschap?

Rob ter Horst (28), computationele biologie, Radboudumc
Rob onderzoekt waarom niet iedereen even goed in staat is ziektes te bestrijden. Hij bestudeert daarvoor de verschillen tussen gezonde en zieke mensen, maar ook bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, en tussen de seizoenen. Dit doet hij door gegevens met de computer te analyseren die zijn collega’s verzamelen in het laboratorium.

Volg Rob bij Faces of Science

Faces of Science: Rob ter Horst

Hoe ziet jouw Facebooknetwerk eruit?

Clara Stegehuis (25), wiskunde, Technische Universiteit Eindhoven
Complexe netwerken zijn overal, denk aan sociale netwerken, communicatienetwerken of het brein. Wie zijn de belangrijkste personen in een netwerk, hoe herkennen we groepen, en hoe snel verspreidt een virus (of een roddel) zich? Dat soort vragen probeert Clara te beantwoorden met nieuwe wiskundige theorieën.

Lees Clara's eerste blog

Faces of Science: Clara Stegehuis

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Op de site Facesofscience.nl bloggen promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie een realistisch beeld te krijgen van wat het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.nl. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.