Drie nieuwe onderzoekers starten met hun blog voor Faces of Science

1 juni 2017

Faces of Science heeft drie nieuwe gezichten: Margot Cramwinckel, Jetske Vaas en Sybren Spit. Margot construeert hoe de oceaan er miljoenen jaren geleden uitzag met magisch mooie algen, Jetske onderzoekt het beheer van het kleine roze plantje Coralita in Caribisch Nederland en Sybren of kleuters zich bewust zijn van de taal die ze leren.

De kleine dinootjes

Margot Cramwinckel (27), paleo-oceanografie, Universiteit Utrecht

Aan de hand van fossieltjes kleiner dan een speldenprik, probeer ik te achterhalen waarom het klimaat op aarde veertig miljoen jaar geleden opwarmde.

Lees het eerste blog van Margot

Uitheemse onderzoekers in caribisch Nederland

Jetske Vaas (26), milieu- en maatschappijwetenschappen, Universiteit Utrecht

Natuur op eilanden is zeer kwetsbaar voor verstoringen van buitenaf, zoals de komst van een nieuwe plantensoort. Jetske Vaas probeert met haar onderzoek de afweging van de voor- en nadelen van zulke “invasieve exoten”, maar vooral hoe er mee om te gaan, op Saba en St. Eustatius te ondersteunen.

Lees Jetskes eerste blog

Mauwen en rappen met Ronnie

Sybren Spit (24), taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

Vaak wordt gedacht dat jonge kinderen zich er niet van bewust zijn dat de taal die ze leren bestaat uit allerlei grammaticale regels. Welke kleuter kan nou uitleggen hoe hij of zij een zin maakt? Ik onderzoek of kinderen misschien wél doorhebben dat er talige regels zijn, ook al kunnen ze dat niet onder woorden brengen.

Volg Sybren bij Faces of Science

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Op de site Facesofscience.nl bloggen promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie een realistisch beeld te krijgen van wat het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.nl. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.