Drie nieuwe gezichten van de wetenschap op Faces of Science

9 maart 2015

Hoe worden planeten geboren? Hoe loopt de bedrading van onze hersenen, en hoe kun je die zichtbaar maken? En waren de fietsers de bad asses van de negentiende eeuw? Daarover vertellen jonge onderzoekers Nienke van der Marel, Thomas Smits en Chantal Tax je meer op de site Facesofscience.nl.

Op Faces of Science berichten jonge wetenschappers die bezig zijn met hun promotieonderzoek over hun leven, onderzoek en passies. De website bestaat sinds afgelopen zomer, er doen nu drieëntwintig jonge wetenschappers aan mee en de komende maanden komen daar telkens drie nieuwe Faces of Science bij. Ze laten zien wat de dagelijkse praktijk is van het werken in de wetenschap en waar ze mee te maken krijgen. We gaan deze ‘gezichten van de wetenschap’ langere tijd volgen. Via filmpjes, blogs, artikelen en nog veel meer kan de bezoeker op Faces of Science de wereld van de wetenschap ontdekken.

nienke van der marel.jpgNienke van der Marel, promovendus sterrenkunde aan de Universiteit Leiden, bestudeert hoe planeten ontstaan. Die worden geboren in schijven van stof en gas rond jonge sterren. Ze doet haar onderzoek vooral met de Almatelescoop in Chili. Er komt veel programmeerwerk bij kijken voordat uit alle verzamelde data een mooi plaatje komt. Als sterrenkundige reist Nienke de hele wereld over. Ze ziet de mooiste plekken op aarde en in de ruimte.

thomas smits.jpgThomas Smits, promovendus algemene cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is op zoek naar de wortels van de beeldcultuur. Die liggen in de negentiende eeuw. Het werd toen voor het eerst mogelijk om nieuwsbeelden op grote schaal te verspreiden, in 'geïllustreerde tijdschriften'. Die hebben, laat Thomas Smits zien, ook veel invloed gehad op het ontstaan van de nationale identiteit.

chantal tax.jpgChantal Tax, promovendus medische beeldwetenschappen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, houdt zich bezig met diffusie-MRI. Door de bewegingen van watermoleculen in kaart te brengen, kun je een zesdimensionaal beeld vormen van hoe weefsel is opgebouwd, en waar bijvoorbeeld zenuwbanen of spieren lopen. Dat is een enorme verbetering bij de voorbereiding van operaties.

Initiatiefnemers KNAW en De Jonge Akademie willen met dit project studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo een realistisch inkijkje geven in het leven van een wetenschapper, en bovendien de jonge wetenschappers in de schijnwerpers zetten. De populairwetenschappelijke website Kennislink.nl is het platform voor dit initiatief. De website is te bereiken via www.facesofscience.nl

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.nl en FastFacts, gefinancierd door de wetenschappelijke auteurs van Elsevier, en ondersteund door Lira Auteursfonds Reprorecht.