Drie nieuwe onderzoekers starten met hun blog voor Faces of Science

12 mei 2017

Faces of Science heeft drie nieuwe gezichten: Hayat Ahlili, Lukas Snoek en Tessa Kaufman. Hayat blogt sinds vandaag over haar onderzoek naar een middeleeuwse moslimgeleerde, Lukas over hoe we emoties kunnen meten in ons brein met hersenscans en Tessa over kinderen die slachtoffer zijn van langdurig pestgedrag.

De dood en herrijzing van een middeleeuws boek

Hayat Ahlili (30), Midden-Oosten, Utrecht Universiteit

De geschriften van de middeleeuwse geleerde Ibn Taymiyyah, die leefde rond 1300 en kan worden beschouwd als een voorvader van het Salafisme, bestuderen wij vanuit zowel een filologisch perspectief als vanuit de twintigste-eeuwse boek- en publicatiegeschiedenis. Ze zijn een unieke bron die ons een kijkje kan bieden in het religieuze en sociale leven in de islamitische wereld. 

Lees het eerste blog van Hayat

Uit je comfortzone op een congres

Tessa Kaufman (26), sociologie, Rijksuniversiteit Groningen

Waarom worden sommige kinderen lange tijd en ernstig (‘chronisch’) gepest op school, en anderen niet of tijdelijk? Hoe 'meet' je als onderzoeker het verschil tussen geplaagd en gepest worden? En welke aanpakken kunnen het pesten succesvol stoppen? Dat zijn belangrijke vragen waarop ik antwoorden wil vinden in mijn promotieonderzoek.

Lees Tessa's eerste blog

Zijn wij ons brein?

Lukas Snoek (25), cognitieve/computationele neurowetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Kunnen we intelligentie voorspellen aan de hand van hersenscans? Kunnen we emoties meten in het brein? Mijn onderzoek probeert dit soort vragen te beantwoorden door het toepassen van geavanceerde analyses op hersenscans, en probeert zo de grenzen te verkennen van wat we wel en niet kunnen meten in het brein.

Volg Lukas bij Faces of Science

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Op de site Facesofscience.nl bloggen promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie een realistisch beeld te krijgen van wat het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs zijn interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.nl. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.