Drie onderzoekscholen erkend

20 oktober 2010

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) heeft aan drie onderzoekscholen erkenning verleend voor een periode van zes jaar.

Onderzoekscholen verzorgen promotieopleidingen en worden door de Erkenningscommissie getoetst op kwaliteitscriteria rond zowel onderzoek als onderwijs.

De volgende scholen zijn (her)erkend:

  • Onderzoekschool Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid (VLAG)
    De missie van de onderzoekschool VLAG is het stimuleren van de ontwikkeling van de carrières van jonge onderzoekers en het bevorderen van de samenwerking tussen de Levensmiddelentechnologie, de Agrobiotechnologie en de Voeding- en Gezondheidswetenschappen.
  • Onderzoekschool Procestechnologie (OSPT)
    De onderzoekschool OSPT heeft tot doel het afleveren van een aanzienlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een structureel meer duurzame technologie door: het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar essentiële duurzame procesalternatieven in de benodigde basisdisciplines en -vaardigheden; het uitvoeren van onderzoek naar procesontwerp met als doel het realiseren van aanzienlijke winst ten aanzien van duurzaamheid, milieuhygiëne, veiligheid en proceseconomie; de ontwikkeling van nieuwe curricula met als uitgangspunten duurzaamheid, milieuhygiëne en veiligheid in het ontwikkelen van processen voor het genereren van energie en voor de productie en recycling van materialen en producten.
  • Medisch Genetisch Centrum Zuid-West Nederland (MGC)
    De school heeft zich tot taak gesteld om de kennis en onderzoekskwaliteiten binnen de verschillende instituten op het gebied van medische genetica te bundelen en daardoor te versterken met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven te vergroten. Parallel hieraan dient het MGC als opleidingsinstituut voor amster studenten en promovendi.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen is in 1992 op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De commissie treedt zelfstandig op. De ECOS staat onder voorzitterschap van prof. dr. ir. H.W. Lintsen.

Meer informatie op de website van de KNAW.