ECOS: Acht onderzoekscholen erkend

1 september 2010

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) heeft dit jaar aan acht onderzoekscholen erkenning verleend voor een periode van zes jaar. Onderzoekscholen verzorgen promotieopleidingen en worden door de Erkenningscommissie getoetst op kwaliteitscriteria rond zowel onderzoek als onderwijs.

Er zijn in totaal 81 erkende onderzoekscholen. Hiervan is ongeveer tweederde het resultaat van samenwerking tussen onderzoeksgroepen van meerdere universiteiten.

De volgende scholen zijn dit jaar (her)erkend:

 • NSG
  Nederlandse Onderzoekschool voor Sedimentaire Geologie
  (Vrije Universiteit Amsterdam, mede namens Universiteit Utrecht)
  NSG ziet zich als taak om de kennis te bevorderen op het gebied van de procesgeoriënteerde aspecten van planeet Aarde en de impact op energie- en omgevingsvraagstukken vanuit een sedimentair geologisch perspectief.
 • EPS
  Onderzoekschool Experimentele Plantwetenschappen
  (Wageningen Universiteit en Researchcentrum, mede namens Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen)
  EPS Traint Ph.D. studenten en postdocs in het verrichten van fundamenteel en strategisch onderzoek naar (gecultiveerde) planten, al dan niet in interactie met (a)biotische factoren, vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten.
 • LOTN
  Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde
  (Universiteit Utrecht, mede namens Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam)
  LOTN richt zich op hoogwaardige opleiding voor jonge onderzoekers in de theoretische fysica, kwalitatief hoogstaand onderzoek op dat terrein en het bevorderen van samenwerking met de experimentele fysica.
 • EPL
  Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories
  (Technische Universiteit Eindhoven)
  EPL heeft tot doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van universitair afgestudeerden tot onderzoeker, een en ander op het gebied van de polymeerwetenschappen en -technologie.
 • IMM
  Institute for Molecules and Materials
  (Radboud Universiteit Nijmegen)
  IMM leidt promovendi op en onderzoekt het ontwerp, de eigenschappen en manipulatie van functionele moleculen en materialen.
 • MGS
  Mansholt Graduate School of Social Sciences
  (Wageningen Universiteit en Researchcentrum)
  MGS bestudeert sociale verandering en coördinatieprocessen in de rurale gebieden, en agrarische- en voedselketens en hun institutionele omgeving om bij te dragen tot de transformatie van de landbouw, de rurale gebieden en agrarische- en voedselketens in hun ontwikkeling naar multifunctionaliteit en duurzaamheid.
 • MOLMED
  Erasmus Postgraduate School Molecular Medicine
  (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  Molmed is gericht op moleculair biomedische vraagstukken in een breed spectrum van fundamenteel tot klinisch onderzoek.
 • EURON
  European Graduate School of Neuroscience
  (Universiteit Maastricht, in samenwerking met RWTHA Uni-Köln Uni-Bonn ULB Ulg UCL KULeuven)
  EURON leidt promovendi op om het gat tussen de basale neurowetenschappen enerzijds en klinische, cognitieve en gedrags-neurowetenschappen anderzijds te overbruggen en de functie en disfunctie van hersenen en gedrag te onderzoeken vanuit een multidisciplinair perspectief.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) werd in 1992 op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ingesteld. De commissie treedt zelfstandig op.

De ECOS staat onder voorzitterschap van prof. dr. ir. H.W. Lintsen.

Meer informatie: de website van de KNAW