ECOS: Onderzoekschool Neurowetenschappen ONWAR erkend

18 januari 2010

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen heeft eind 2009 erkenning verleend aan Onderzoekschool ONWAR voor een periode van zes jaar.

ONWAR heeft tot taak om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen te bevorderen. De onderzoekschool verzorgt de opleiding, begeleiding en beoordeling van AIO's en OIO's en verzorgt hiernaast cursussen, colloquia en conferenties.

Onderzoekscholen verzorgen promotieopleidingen en worden door de Erkenningscommissie getoetst op kwaliteitscriteria rond zowel onderzoek als onderwijs. Er zijn in totaal 82 erkende onderzoekscholen. Hiervan is tweederde het resultaat van samenwerking tussen onderzoeksgroepen van meerdere universiteiten.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen werd in 1992 op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ingesteld. De commissie treedt zelfstandig op. De ECOS staat onder voorzitterschap van prof. dr. ir. H.W. Lintsen.

Meer informatie op de website van de KNAW