Edward Witten neemt Lorentzmedaille in ontvangst

28 juni 2010

28 juni krijgt Edward Witten, hoogleraar aan het Institute for Advanced Study, Princeton, USA, de Lorentzmedaille van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) uitgereikt door KNAW-president Robbert Dijkgraaf.

Witten ontvangt de onderscheiding voor zijn baanbrekende bijdragen aan de wiskundige beschrijving van fundamentele krachten en elementaire deeltjes, in het bijzonder de snaartheorie. De jury onder voorzitterschap van fysicus Carlo Beenakker noemt Witten "de invloedrijkste theoretisch fysicus van de laatste drie decennia". Edward Witten

Dit het juryrapport: "Edward Witten is aantoonbaar de invloedrijkste theoretisch fysicus van de laatste drie decennia. Zijn werk omvat meer dan 300 publicaties op het gebied van quantumveldentheorie, snaartheorie, en mathematische fysica. Het werk van Witten kenmerkt zich door een combinatie van diepe natuurkundige inzichten, wiskundige elegantie, en een bewonderenswaardige helderheid van zijn wetenschappelijke betoog. Zijn talloze bijdragen aan de natuurkunde, alsook aan de wiskunde, bestrijken een breed scala aan originele en baanbrekende ontdekkingen en theoretische modellen. Als geen ander modern wetenschapper heeft hij de brug kunnen slaan tussen wiskunde en natuurkunde, en al doende zeer belangrijke bijdragen geleverd aan beide gebieden van de wetenschap."

Juryvoorzitter Carlo Beenakker "Het staat buiten kijf dat Edward Witten door zijn werk een vergelijkbare grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de natuurkunde als Hendrik Antoon Lorentz. Zijn leidende rol in deze natuurwetenschap maakt hem dan ook tot een waardige winnaar van de Lorentzmedaille."

De Lorentzmedaille wordt op vanmiddag om 16.30 uur uitgereikt in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam. Robbert Dijkgraaf spreekt de laudatio uit. Aansluitend houdt professor Witten een lezing met als titel 'String theory and the Universe'.

Over Edward Witten

Edward Witten studeerde in 1971 af aan Brandeis University en promoveerde in 1976 aan de Universiteit van Princeton. Na een postdoc aan de Universiteit van Harvard trad hij in 1980 toe tot de staf van Princeton. In 1987 stapte hij over naar het Institute for Advanced Study. Hij is onder meer onderscheiden met de US National Medal of Science, de Fields Medal en de Crafoord Prize.

Over de Lorentzmedaille

De KNAW heeft de Lorentzmedaille in 1925 ingesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig doctorsjubileum van Hendrik Antoon Lorentz. Nobelprijswinnaar Lorentz (1853-1928) is de grondlegger van de theoretische natuurkunde in Nederland. De gouden Lorentzmedaille wordt om de vier jaar uitgereikt aan onderzoekers die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd op het gebied van de theoretische natuurkunde. Van de negentien laureaten hebben er elf later de Nobelprijs gewonnen.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, het geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Bovendien is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.