In de spotlight

Naar een betere overleving van kanker door therapie op maat

Met een serie minicolleges van Akademiehoogleraren wil de KNAW speciale aandacht geven aan de bijzondere groep Akademiehoogleraren en hun onderzoek. René Bernards (NKI) heeft het in zijn college over de rol van de moleculaire analyses bij de diagnostiek van kanker.