In de spotlight

Vroeg vuur en de evolutie van de mens

Veel paleoantropologen zijn van mening dat vuurgebruik essentieel was voor de vroegste kolonisatie van Pleistoceen Europa (meer dan een miljoen jaar geleden), waar temperaturen vaak onder het vriespunt daalden – een opvatting die al door Charles Darwin verdedigd werd.

De primatoloog Richard Wrangham (Harvard) stelt zelfs dat vuurgebruik de ontwikkeling van het genus Homo mogelijk maakte, twee miljoen jaar geleden.

De archeologische gegevens over het gebruik van vuur suggereren echter dat dit werktuig pas vanaf een 300.000 jaar geleden - of nog recenter - een standaardonderdeel van het technologisch repertoire van de mensheid werd.

In dit college schetst Wil Roebroeks (Universiteit Leiden) de achtergronden en de relevantie van deze problematiek en met welke benaderingen zijn onderzoeksgroep deze materie aanpakt.

Vroeg vuur en de evolutie van de mens