Eerste Beijerinck gasthoogleraar

15 april 2009

Adolfo García-Sastre van de Mount Sinai School of Medicine in New York is benoemd als eerste Beijerinck gasthoogleraar.

Hij geeft de komende zomer een aantal gastcolleges aan de Universiteit Utrecht en elders in het land.
Het Beijerinck Virologie Fonds van de KNAW heeft dit jaarlijks gasthoogleraarschap op het terrein van de virologie ingesteld om onderzoek op dat gebied te bevorderen.

garcia-sastre

Dr. García-Sastre (44 jaar) is een absolute topwetenschapper die in relatief korte tijd een glanzende carrière heeft opgebouwd. Zijn onderzoeksinteresse is vrij breed, maar richt zich voornamelijk op de moleculaire biologie van negatief-strengige RNA-virussen. Omdat het onderzoek naar influenzavirussen in Nederland, onder andere door een omvangrijke subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), geweldig in opmars is gekomen, kan García-Sastre aan de vele onderzoeksgroepen een extra impuls geven. Tijdens zijn bezoeken aan Nederland in juli en september dit jaar zal de Beijerinckhoogleraar onder andere presentaties geven aan de Universiteit Utrecht en andere universiteiten alsmede gesprekken aangaan met onderzoekers op het gebied van virologie. Professor Peter Rottier, hoogleraar Veterinaire virologie aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, treedt op als gastheer van de bezoekende hoogleraar.

Nieuw gasthoogleraarschap

Het Beijerinck Virologie Fonds van de KNAW stelt met ingang van 2009 jaarlijks maximaal 10.000 euro voor het gasthoogleraarschap beschikbaar. Ieder jaar kan met deze subsidie een gerenommeerde buitenlandse viroloog als gasthoogleraar aan een van de Nederlandse universiteiten worden aangesteld.

Beijerinck Virologie Fonds

Het M.W. Beijerinck Virologie Fonds bevordert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de virologie in de ruimste zin. Het fonds is in 1965 opgericht ter nagedachtenis van de viroloog Martinus Willem Beijerinck (1851-1931). Het verleent ook onder meer de prestigieuze internationale Beijerinck Virologie Prijs van 34.000 euro en de Beijerinck Premie van 50.000 euro voor een Nederlandse postdoc.

Website Adolfo García-Sastre