Grote onderzoeksbeurs voor Jacco van Rheenen

13 maart 2015

De European Research Council (ERC) heeft een zogenaamde Consolidator Grant toegekend aan Jacco van Rheenen, groepsleider bij het Hubrecht Instituut van de KNAW. Ook Claes de Vreese en Maarten Kleinhans, beiden alumni van De Jonge Akademie van de KNAW, vielen in de prijzen.

Met de Consolidator Grant richt de ERC zich op de ondersteuning van consolidators, talentvolle, excellente onderzoekers die al aangetoond hebben een eigen onderzoeksgroep te kunnen runnen.

De ERC grant is goed voor ongeveer 2 miljoen euro per onderzoeksgroep, een bedrag waarmee meer risicovolle projecten opgestart kunnen worden. Dergelijk high risk/high gain-onderzoek levert vaak de meest innovatieve ontdekkingen op.

In totaal reikt de ERC dit jaar bijna € 713 miljoen euro uit aan 372 wetenschappers. De ERC kent de Consolidator Grants jaarlijks toe. Het is de derde grote individuele Europese onderzoekssubsidie van de ERC, naast de Starting Grant (maximaal 2 miljoen) en de Advanced Grant (maximaal 3,5 miljoen).

Het onderzoek van Van Rheenen