Grote onderzoeksbeurs voor KNAW-onderzoeker Helga de Valk en KNAW-lid Detlef van Vuuren

29 november 2018

De European Research Council (ERC) heeft een zogenaamde Consolidator Grant toegekend aan Helga de Valk, themaleider/onderzoeker Migration & Migrants bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI van de KNAW. Ook Detlef van Vuuren, lid van de KNAW, viel in de prijzen.

Met de Consolidator Grant richt de ERC zich op de ondersteuning van consolidators, talentvolle, excellente onderzoekers die al aangetoond hebben een eigen onderzoeksgroep te kunnen runnen.

De ERC grant is goed voor ongeveer 2 miljoen euro per onderzoeksgroep, een bedrag waarmee meer risicovolle projecten opgestart kunnen worden. Dergelijk high risk/high gain-onderzoek levert vaak de meest innovatieve ontdekkingen op.

Helga de ValkHelga de Valk is themaleider/onderzoeker bij de onderzoeksgroep Migration & Migrants van het NIDI-KNAW. Daarnaast is ze honorair hoogleraar migratie en de levensloop bij de Rijksuniversiteit Groningen. Met de ERC Consolidator Grant gaat zij een onderzoek uitvoeren – MYMOVE – naar mobiliteit van migrantenjongeren in Europa. Welke patronen en processen zijn hierin te onderkennen en wat zijn de gevolgen daarvan?

Vuuren-Detlef-van-foto-Milette-Raats-2018-220x267Detlef van Vuuren – sinds 2018 lid van de KNAW – is klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar mondiale milieuproblematiek aan de Universiteit Utrecht. Met de ERC grant wil hij scenario’s maken die laten zien wat we moeten doen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 te halen. Hij maakt hiervoor gebruik van het IMAGE-model, waarmee zijn team al jarenlang scenario’s ontwikkelt rond het klimaatprobleem.

ERC Consolidator Grant: statistieken

In totaal is er 573 miljoen euro verdeeld onder 291 onderzoekers die een beurs hebben binnengesleept. Voor deze ronde waren er 2389 aanvragen, wat het slaagpercentage voor de ronde op 12,2% brengt. De meeste beurzen gingen dit jaar naar het Verenigd Koninkrijk (55), Duitsland (38) en Frankrijk (32). Net als vorig jaar is 32% van de beursontvangers vrouw.