Erkenningscommissie Onderzoekscholen opgeheven

14 oktober 2014

De KNAW heeft per 29 september de Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) opgeheven. De ECOS, in 1992 ingesteld op verzoek van de minister van OCW, was verantwoordelijk voor erkenning en her-erkenning van onderzoekscholen.

Een onderzoekschool is een landelijk, interuniversitair en interdisciplinair samenwerkingsverband van onderzoekseenheden, hetzij binnen één instelling hetzij van meerdere instellingen. De ECOS beoordeelde de onderzoekscholen aan de hand van kwaliteitscriteria op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. Deze taak is overbodig geworden door de wijze waarop het Standaard Evaluatieprotocol (SEP) voor de periode 2015-2021 is ingericht. Het SEP voorziet in een brede kwaliteitsbeoordeling van onderzoek, inclusief de promotieopleidingen.

Het nieuwe SEP wordt over een drietal jaren geëvalueerd. Daarbij zal ook expliciet worden beoordeeld of deze wijze van kwaliteitsbeoordeling voldoende houvast biedt aan de promotieopleidingen die zijn ondergebracht in onderzoekscholen.