Europees Consortium van Institutes for Advanced Study krijgt EU-steun

25 mei 2009

De Europese Commissie heeft aan een Consortium van vijftien Institutes for Advanced Study een subsidie toegekend van ruim 2 miljoen euro voor het toekennen van speciale fellowships. Een van deze instituten is het KNAW-instituut NIAS te Wassenaar.

Erkenning voor hoogwaardig onderzoek

De subsidie kan gezien worden als een Europese erkenning van de internationaal hoogwaardige rol van de deelnemende instituten in de Europese onderzoeksruimte (ERA). Volgens de regels van de competitie voor het COFUNDprogramma draagt de EU 40 procent van de kosten waarvan de rest, tot een totaal van meer dan 5 miljoen euro, door de betrokken instituten zelf zal worden opgebracht. Het is de bedoeling dat individuele kandidaten uit de hele wereld kunnen meedingen naar een van de 32 fellowships die jaarlijks aan de deelnemende instituten beschikbaar zullen zijn. De fellowships zijn bestemd voor zowel gepromoveerde junior-onderzoekers als onderzoekers met ruime ervaring. De aanvragen zullen via peer review worden geselecteerd door een internationale commissie, samengesteld op voordracht van de wetenschappelijke adviesraden van de deelnemende instituten.

Samenwerking tussen instituten

Met deze subsidie beogen de indieners, aangevoerd door het KNAW-instituut NIAS te Wassenaar, het Wissenschaftskolleg zu Berlin en het Franse Réseau d'Instituts d'Etudes Avancées, de onderlinge programmatische samenwerking te bevorderen, teneinde aan onderzoekers de mogelijkheid te bieden om via een vergelijkende internationale beoordeling aan één of meer instituten hun project uit te voeren. Verwacht wordt dat hierdoor nieuwe impulsen kunnen worden gegeven aan hoogwaardig vergelijkend en supra-nationaal onderzoek.

Extra fellowships

Aan het NIAS zullen van 2009 tot 2013 per jaar vier extra fellowships beschikbaar komen voor onderzoekers die in eerste instantie door een internationale beoordeling geselecteerd zullen worden. Het onderwerp van studie ligt vooral op het terrein van de Geestes-, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, maar ook worden systematisch grenzen opgezocht met de natuurwetenschappen. Onderzoekers die reeds een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van hun vakgebied, dienen zelfstandig hun projecten in, individueel of collectief. Zij blijven ook de volle rechthebbenden van hun resultaten. De meerwaarde van een Institute for Advanced Study, waarvan het prototype in 1930 is opgericht in Princeton, bestaat in:

 • de mogelijkheid om zich, individueel of in groep, exclusief te concentreren op eigen onderzoek, ongestoord door de educatieve en administratieve beslommeringen van universiteiten en andere werkomgevingen
 • deel uit te maken van een geselecteerde internationale en multidisciplinaire onderzoekersgemeenschap die door dagelijks contact en discussie een inspirerende omgeving vormt
 • de kans om risicovolle projecten tot ontwikkeling te brengen, vaak op het snijvlak van disciplines en gevestigde onderzoekstradities

Internationalisering van onderzoek

De deelnemende instituten hebben er alle vertrouwen in dat hun gangbare kwaliteitsstandaarden hierdoor alleen maar bevestigd zullen worden. Zij verheugen zich over deze erkenning van de structurele bijdrage die deze instituten leveren aan de internationalisering van het onderzoek in Europa. Het NIAS levert deze inspanning al sinds 1970, het Wissenschaftskolleg zu Berlin sinds 1980. In 2008 is in Nantes het eerste Franse instituut van start gegaan, en nog andere staan in de steigers in Lyon, Marseille en Parijs. Het consortium omvat uitsluitend nationale instituten. Daarnaast bestaat ook bij heel wat universiteiten de tendens om een eigen IAS op te richten, met name in Duitsland en Groot-Brittannië.

De deelnemende instituten zijn:

 • Wissenschaftskolleg zu Berlin
 • The Flemish Academic Centre for Science and the Arts, Brussel
 • New Europe College, Bukarest
 • Collegium Budapest
 • Clare Hall - Center for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, Verenigd Koninkrijk
 • Helsinki Collegium for Advanced Studies
 • Institute for Advanced Studies of Jeruzalem
 • Collegium de Lyon, Lyon, Frankrijk
 • Institut d'études avancées de Nantes
 • Centre for Advanced Study, Oslo
 • Institut d'études avancées de Paris
 • The Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala
 • Institute for Human Sciences (IWM), Wenen
 • The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Wassenaar

Meer informatie

Jos Hooghuis, Hoofd Onderzoekplanning en Communicatie NIAS
Telefoon 070-5122700
E-mail hooghuis@nias.knaw.nl
Website NIAS www.nias.knaw.nl