Europese biomedici spreken zich uit over genome editing

3 november 2017

Genome editing is een veelbelovende techniek, maar de huidige regelgeving is niet altijd even adequaat. Dat staat in de onlangs verschenen position paper The application of Genome Editing in humans van de Federation of European Academies of Medicine (FEAM).

Voor de behandeling van ziekten is genome editing een veelbelovende techniek en in grote lijnen voldoet de huidige regelgeving. Maar in de toekomst zou genome editing ook toegepast kunnen worden bij embryo’s of geslachtscellen. Dit is nu niet toegestaan in Europa en daarmee is de FEAM het eens. Er zijn op dit gebied namelijk veel vragen rond de veiligheid en de ethische implicaties. De FEAM vindt dat die vragen eerst moeten worden beantwoord.

Daarnaast moet volgens de FEAM het onderscheid helderder tussen het gebruik van genome-editingtechnieken in wetenschappelijk onderzoek en in de kliniek. Ook moet er een duidelijker onderscheid komen tussen de behandeling van ziekten en het ingrijpen in embryo’s of geslachtscellen. 

Verder stelt de FEAM dat er meer aandacht moet komen voor het brede publiek zodat leken, patiënten en beleidsmakers zich beter een mening kunnen vormen over deze nieuwe techniek. 

Eerdere adviezen

De standpunten van de FEAM zijn in lijn met het visiedocument over genome editing dat de KNAW eind 2016 publiceerde naar aanleiding van een symposium. Ook sluiten de standpunten aan bij het het advies over genome editing (pdf) van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) waarvan de KNAW ook lid is.