Europese onderzoeksraad viert financiering drieduizendste toponderzoeker

16 januari 2013

Zes jaar nadat de European Research Council is opgericht door de Europese Unie, is een belangrijke mijlpaal bereikt: door heel Europa worden nu drieduizend topwetenschappers in staat gesteld hun baanbrekend onderzoek uit te voeren. De symbolische uitreiking van de drieduizendste onderzoekssubsidie werd vandaag gevierd bij de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen. De drieduizendste ERC-subsidiewinnaar is Christian Keysers, verbonden aan de KNAW.

Christian Keysers van het Nederlands Herseninstituut ontvangt de ERC-subsidie voor zijn onderzoek naar empathie en het brein. De feestelijke uitreiking in het Trippenhuis van de KNAW werd onder meer bijgewoond door directeur-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie Robert-Jan Smits, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker en KNAW-president Hans Clevers. Naast subsidiewinnaar Christian Keysers nam verder ook het Nederlandse lid van de Wetenschappelijke Raad van de ERC, Sierd Cloetingh, deel aan de ceremonie.

Uit de toespraken

Directeur-Generaal Robert-Jan Smits: 'Ik feliciteer Professor Christian Keysers van harte; hij is de drieduizendste wetenschapper met een ERC-subsidie. Het is een groot genoegen deze mijlpaal van de ERC te vieren. De ERC geeft toponderzoekers de kans de beste nieuwe ideeën te ontwikkelen waarmee de grenzen van onze kennis verlegd kunnen worden. De ERC heeft in zeer korte tijd bewezen een groot succes te zijn en Nederlandse onderzoekers hebben de afgelopen jaren met groot succes deelgenomen. Juist omdat de ERC zo'n succesverhaal is heeft de Europese Commissie voorgesteld om de ERC binnen HORIZON 2020, het EU onderzoek en innovatieprogramma voor de periode 2014-2020, wederom een essentieel onderdeel te laten zijn.'

Staatssecretaris Sander Dekker: 'Alleen de besten komen in aanmerking voor Europees onderzoeksgeld. Het is een harde competitie, maar we hebben bewezen dat we aan de top van die competitie kunnen meedraaien. Elke euro die Nederland erin stopt, levert €1,40 op. Een rendement waar geen enkel ander EU-programma aan kan tippen! Dat is ook in economisch opzicht belangrijk, want de ideeën die de fundamentele wetenschap vandaag bedenkt, bieden kansen voor de economische topsectoren van morgen.'

Christian Keysers: 'Een ERC-subsidie ontvangen is een droom die uitkomt en om dan ook nog de drieduizendste onderzoeker te zijn met een ERC-grant, is zeer inspirerend. Ik kan me nu vijf jaar toeleggen op het oplossen van wat mijns inziens de belangrijkste onderzoeksvraagstukken in mijn vakgebied zijn. De subsidie stelt me onder meer in staat een uitstekend multidisciplinair team samen te stellen en geeft me de vrijheid om het beste fundamenteel onderzoek te doen. In een klimaat waarin de onmiddellijke toepasbaarheid van wetenschap vaak het meest gewaardeerd wordt, is de ERC de grootste steun voor de toponderzoekers die nieuwsgierigheidgedreven wetenschap nastreven. De ERC is ook de ruggegraat voor een Europa van Ideeën en belichaamt daarmee een Europa van intellectuele innovatie en excellentie. Dat maakt me trots een Europeaan te zijn.'

Christian Keysers is  hoofd van het 'Social Brain Lab', onderdeel van het Nederlands Herseninstituut. Keysers is ook hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Achtergrond

De Europese Onderzoeksraad (ERC) is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek. Het is gericht op het stimuleren van wetenschappelijke excellentie in Europa door de allerbeste creatieve onderzoekers, onafhankelijk van nationaliteit en leeftijd, met elkaar te laten concurreren om de individuele financiering. De ERC streeft ernaar om toponderzoekers van overal ter wereld aan te trekken en naar Europa te laten komen. De ERC financiert jonge, startende toponderzoekers ("ERC strating grants"), reeds gevestigde, onafhankelijke uitmuntende wetenschappers ("ERC consolidator grants") en senior onderzoeksleiders ("ERC advanced grants"). Het gaat om aanzienlijke subsidies die worden toegekend op basis van peer review en kunnen oplopen tot maximaal €3,5 miljoen euro.

De ERC is momenteel onderdeel van het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (2007-2013). De ERC wordt geleid door de Wetenschappelijke Raad van de ERC, bestaande uit 22 vooraanstaande wetenschappers en academici; de voorzitter van de ERC is professor Helga Nowotny.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om in HORIZON 2020, het EU onderzoek en innovatieprogramma voor de periode 2014-2020, de ERC te continueren gezien het grote succes en het budget te verdubbelen van €7,5 Miljard naar bijna €15 Miljard. Het door de Europese Commissie voorgestelde totaalbudget voor HORIZON 2020 is €80 miljard.