Europese wetenschapsacademies roepen op tot dringende maatregelen inzake voedsel- en voedingszekerheid: Europeanen moeten voedingspatroon aanpassen wegens klimaatverandering en gezondheid

5 december 2017

In het kader van een uniek, wereldwijd project van het InterAcademy Partnership (een samenwerking tussen 130 wetenschapsacademies) hebben wetenschappers uit heel Europa twee jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst van voedsel, voeding, landbouw en gezondheid.

In een doorwrocht, onafhankelijk rapport van de European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) (pdf) dat op 5 december 2017 is gepubliceerd, pleiten wetenschappers van nationale academies uit heel Europa voor dringende maatregelen op het gebied van voedsel en voeding.

De uitkomsten van dit gedegen onderzoek hebben implicaties voor beleidsmakers die zich bezighouden met voedsel, voeding, gezondheid, milieu, klimaatverandering en landbouw. Het tegengaan van verkeerde en slechte voeding – zowel ondervoeding en tekorten aan bepaalde voedingsstoffen als overgewicht en obesitas – is een opgave waar alle landen mee kampen.

Om deze lokale/mondiale, multidisciplinaire, onderling samenhangende problemen te kunnen oplossen, is onderzoek en innovatie vereist. Het toekomstige beleid in Europa ten aanzien hiervan moet wetenschappelijk gefundeerd zijn. Het rapport dringt aan op meer ambitie bij het verkennen en gebruiken van de wetenschappelijke mogelijkheden: hoe kan de bestaande wetenschappelijke kennis meer inzicht bieden in problemen aan zowel de aanbod- als de vraagkant, en wat moet er op de onderzoeksagenda komen – inclusief fundamenteel onderzoek – om ontbrekende kennis aan te vullen?

Klimaatslimme landbouw en voedselsystemen

De klimaatverandering zal negatieve effecten hebben op voedselsystemen. Dit betekent dat er behoefte is aan ‘klimaatslimme’ landbouw, bijvoorbeeld het ontwikkelen van gewassen die beter bestand zijn tegen droogte. Bovendien dragen de landbouw en de huidige voedingsgewoonten aanzienlijk bij aan de klimaatverandering. Dit kan alleen veranderen door klimaatslimme voedselsystemen (zoals landbesparende landbouw) te combineren met beïnvloeding van consumentengedrag dat samenhangt met overmatige uitstoot van broeikasgassen door de landbouw (zoals het eten van te veel calorieën en te veel vlees). Veranderingen in voedingspatronen kunnen positieve neveneffecten opleveren op het gebied van gezondheid en klimaatverandering.

icon_downl_generiek.gifDownload het rapport Opportunities and challenges for research on food and nutrition security and agriculture in Europe

Over EASAC

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) is een samenwerking tussen de nationale academies van EU-lidstaten. De organisatie zet zich in voor een breed aanbod van onafhankelijk en betrouwbaar wetenschappelijk advies  aan beleidsmakers in Europa. EASAC laat wetenschap op die manier een grotere rol spelen in de formulering van beleid op Europees niveau. (Meer informatie op de website van EASAC)