Evaluatie: Hubrecht Instituut wereldtop

25 maart 2015

Een internationale evaluatiecommissie concludeert in haar rapport dat het Hubrecht Instituut van de KNAW de afgelopen jaren nóg beter is geworden dan het bij de evaluatie van zes jaar geleden al was. Het instituut is van het niveau van MIT en het Duitse EMBL en hoort daarmee bij de wereldtop.

De commissie is onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek van het instituut en roemt de dynamische academische atmosfeer. Zij spreekt haar steun uit voor de strategie van de instituutsdirecteur voor de komende jaren, waarin samenwerking (zowel binnen het instituut als met groepen daarbuiten) en interdisciplinariteit centraal staan.

De commissie acht het van belang dat het instituut een goede balans houdt tussen het fundamentele onderzoek en de eisen die kliniek en maatschappij stellen. Zij doet daarnaast aanbevelingen ten aanzien van onder meer de begeleiding van jonge onderzoekers en technology transfer.

Over het Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW met 19 onderzoeksgroepen en ongeveer 200 medewerkers. Het instituut is gevestigd in Utrecht en is centraal gelegen in het universiteitscentrum De Uithof. Het Hubrecht Instituut is geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en er bestaan nauwe banden met de Universiteit Utrecht, met name binnen de Onderzoekschool Cancer Genomics & Developmental Biology.

Logo Hubrecht Instituut