Evaluatiecommissie lovend over DANS

29 juni 2011

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) is een uitstekend dienstverlenend instituut met een sterke internationale uitstraling. Dat concludeert de internationale evaluatiecommissie, die het instituut eind november 2010 bezocht in het kader van de zesjaarlijkse evaluatie. Het instituut zorgt voor de opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen.

DANS  is in 2005 opgericht als een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

KNAW heeft onlangs zijn standpunt over het evaluatierapport bepaald. Het bestuur is verheugd over de positieve beoordeling van DANS en ziet voor DANS een duidelijke taak binnen de Nederlandse wetenschap. Het bestuur deelt de conclusie van de evaluatiecommissie dat er de afgelopen vijf jaar veel werk verzet is om dit jonge instituut vorm te geven. De evaluatiecommissie prijst de ambities en de innovatiekracht van het instituut. Ook constateert de evaluatiecommissie dat DANS een internationaal leidend data-archief is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de internationale voortrekkersrol die DANS speelt bij de ontwikkeling van de Data Seal of Approval.

Aanbevelingen betreffen onder andere de naamsbekendheid bij onderzoekers in eigen land. In het licht van de actuele discussies over open access  en duurzaam beheer van data moet DANS meer laten zien wat het kan betekenen voor de Nederlandse wetenschap. Daarnaast adviseert de evaluatiecommissie om het uitbreiden van de dienstverlening naar andere disciplines dan de sociale en geesteswetenschappelijke, stapsgewijs en voorzichtig uit te voeren. Het bestuur onderschrijft deze aanbevelingen en benadrukt de noodzaak om gebruikers intensiever bij DANS te betrekken.

De evaluatiecommissie bestond uit:

  • Prof. Jaap van den Herik (Universiteit Tilburg)
  • Prof. Heinrich Best (Friedrich-Schiller Universiteit van Jena)
  • Prof. Frank van Harmelen (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Prof. Bert van der Knaap (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Prof. Julian Richards (Universiteit van York)
  • Prof. Kevin Schürer (Universiteit van Leicester)

Meer informatie over de zesjaarlijkse evaluatie en de stukken zijn te vinden op de website van de KNAW

Over DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW) bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Ook biedt DANS met Narcis.nl toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. DANS is een instituut van KNAW en NWO.
Kijk op www.dans.knaw.nl voor meer informatie en contactgegevens.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.
Zie www.nwo.nl voor meer informatie.