Evaluatiecommissie: NIAS uniek en van grote waarde

21 januari 2009

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) is uniek in Nederland en van grote waarde voor excellente wetenschappers die zich in alle rust aan hun onderzoek willen wijden. Zo luidt het oordeel van de evaluatiecommissie die het NIAS begin 2008 bezocht.

Het NIAS heeft een zeer goede reputatie en kan zich meten met leidende vergelijkbare instituten in Europa en de Verenigde Staten, aldus de commissie. Het NIAS, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, bevordert hoogwaardig internationaal onderzoek op het gebied van de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Naast complimenten heeft de evaluatiecommissie ook een aantal aanbevelingen. Zo zou het NIAS zich proactiever moeten opstellen om excellente wetenschappers en actuele thema's voor zogenaamde themagroepen te identificeren. Ook adviseert de commissie om de procedures rondom het starten van een themagroep met binnen- en buitenlandse wetenschappers te versnellen. Andere aanbevelingen betreffen een betere balans wat betreft herkomst en onderzoeksgebied van de bezoekende wetenschappers en het verbeteren van de faciliteiten en de zichtbaarheid van het NIAS.

De commissie is verder van mening dat de standaard verblijfsduur een jaar zou moeten zijn, om de interactie met andere NIAS-wetenschappers voldoende productief te laten zijn. Zowel het bestuur van de KNAW als de directie van het NIAS meent echter dat een kortere verblijfsduur mogelijk moet blijven: bepaalde vakgebieden vragen hier zelf om en het NIAS streeft ernaar de programma's en faciliteiten af te stemmen op de wensen van de gasten.

Het bestuur van de KNAW onderschrijft de meeste aanbevelingen van de evaluatiecommissie. Het heeft er alle vertrouwen in dat het NIAS de komende jaren met de diverse aanbevelingen aan de slag gaat.

De evaluatiecommissie bestond uit:

  • prof. dr. Dieter Grimm, Humboldt Universiteit Berlijn en Yale Law School
  • prof. dr. Elrud Ibsch, Vrije Universiteit Amsterdam
  • prof. dr. Willem Koops, Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Wijnand Mijnhardt, Universiteit Utrecht
  • Jacco van den Heuvel, bureau KNAW (secretaris)

    Voor meer informatie over de evaluatie: www.knaw.nl/organisatie/evaluatie.html.

Over het NIAS

De belangrijkste taak van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) is het bevorderen van hoogwaardig onderzoek op het gebied van de geestes- en maatschappijwetenschappen en de internationalisering daarvan. Jaarlijks stelt het NIAS-KNAW daartoe onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan vijftig tot zestig vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast kent het NIAS enkele multidisciplinaire thematische onderzoeksprogramma's waaraan zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers deelnemen.

Bij het NIAS werken circa twintig mensen. Het is gevestigd in Wassenaar. Zie ook de website van het NIAS .

Over de KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling.