Persbericht NIOO-KNAW

Extreem klimaat stuurt natuur veel meer dan gedacht

11 mei 2017

Een scholeksternest verdwijnt bij een stormvloed in de golven. Australische zangvogels raken oververhit tijdens een hittegolf. En een groep Amerikaanse zwaluwen sterft massaal door onverwacht heftige nachtvorst in hun broedgebied. Het lijken losstaande kleine drama's, maar steeds meer komt de achterliggende langdurige impact van zulk extreem weer en klimaat aan het licht.

In het speciale juninummer van Philosophical Transactions of the Royal Society B lanceren onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) een nieuw ‘extreem’ onderzoeksveld.

Extremen, uitschieters, natuurrampen. Het onderzoek aan de gevolgen van extreem weer en klimaat voor de natuur staat nu nog in de kinderschoenen, maar het is wel sterk in opkomst.

Ten eerste omdat het duidelijk begint te worden dat de extremen wel eens veel bepalender voor diergedrag, ecologie of evolutie zouden kunnen zijn dan de 'gemiddelde' momenten, dagen of jaren ertussen.

En ten tweede omdat er door klimaatverandering steeds meer extremen zullen voorkomen.

Meer informatie

Lees het volledige bericht op de website van het NIOO-KNAW

Scholeksernest aan zee, foto Martijn van de Pol/NIOO-KNAW

Over het NIOO-KNAW

The Netherlands Institute of Ecology (NIOO) is one of the largest research institutes of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), with more than 200 employees and students. It is specialised in fundamental and strategic ecological research. Since early 2011 the NIOO is based in a sustainably built research laboratory in Wageningen, the Netherlands.

Logo NIOO