Feiten en cijfers over de Nederlandse wetenschap op één site

25 augustus 2010

Hoeveel geld gaat er om in de Nederlandse wetenschap, en waar komt dat vandaan? En wie bepaalt welke onderzoekers of instituten geld ontvangen?

De nieuwe website Denederlandsewetenschap.nlzet alle feiten en cijfers over het Nederlandse wetenschapssysteem voor het eerst op een rijtje. De site, een initiatief van het Rathenau Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

Denederlandsewetenschap.nl brengt structuur in de beschikbare informatie en geeft inzicht in het geheel van organisaties, adviesorganen en programma's die samen het Nederlandse wetenschapssysteem vormen.
De site biedt informatie over:

  • de belangrijkste financiers van onderzoek
  • de onderzoeksprogramma's
  • de organisaties die onderzoek uitvoeren
  • de organisaties voor wetenschapsbeleid en -advies
  • evaluatie, verkenning en internationalisering
  • het Nederlandse onderzoek in cijfers

De website vormt een aanvulling op www.onderzoekinformatie.nl en www.narcis.nl, die toegang bieden tot informatie over wetenschappers en hun werk.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de website kunt u contact opnemen met Quirine van der Klooster van het Rathenau Instituut op 070 342 1542, q.vanderklooster@rathenau.nl of Irene van Houten van de KNAW op 020 551 0733, irene.van.houten@bureau.knaw.nl

 

"Het Rathenau Instituut laat de invloed van wetenschap en technologie op ons dagelijks leven zien en brengt de dynamiek ervan in kaart; door onafhankelijk onderzoek en debat."