Frank van Vree per 1 september 2016 directeur NIOD - Wichert ten Have directeur ad interim - vanaf 1 februari

17 december 2015

Frank van Vree volgt Marjan Schwegman op als directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het NIOD is een KNAW-instituut. Van Vree is nu decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De benoeming gaat in op 1 september 2016. Omdat Marjan Schwegman per 1 februari afscheid neemt, zal Wichert ten Have, voormalig directeur Holocaust- en Genocidestudies van het NIOD, de functie van directeur ad interim vervullen.

Frank van Vree foto Jeroen Oerlemans 220x267Frank van Vree (1954) studeerde moderne geschiedenis en wijsbegeerte in Groningen en promoveerde in Leiden op een onderzoek naar de vorming van de publieke opinie in Nederland in de periode 1930-1939. Sinds 1989 werkt Van Vree aan de Universiteit van Amsterdam, aanvankelijk als universitair (hoofd)docent cultuurgeschiedenis en mediastudies en sinds 2001 als hoogleraar mediastudies, in het bijzonder journalistiek. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar persgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2001) en visiting scholar aan New York University (2010-2011). Ook was hij jarenlang medewerker van de Volkskrant en De Groene Amsterdammer. Sinds 2008 geeft hij mede leiding aan het onderzoeksprogramma De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Van Vree publiceerde onder meer In de schaduw van Auschwitz – Herinneringen, beelden, geschiedenis (1995) en Performing the Past. Memory, History, and Identity in Modern Europe (2010). Sinds 1 januari 2012 is Frank van Vree decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam; zijn termijn als decaan zou in december 2016 aflopen. Zowel zijn wetenschappelijke achtergrond als zijn bestuurlijke ervaring maken Frank van Vree tot een uitstekende kandidaat voor deze beeldbepalende functie.

Over Marjan Schwegman

Marjan Schwegman (1951) werd in 2007 benoemd tot directeur van het NIOD. Zij zette thema’s als verzet en heldendom op een nieuwe manier op de onderzoekskaart en stimuleerde de ontwikkeling van internationale, interdisciplinaire onderzoekslijnen zoals Transitional Justice. Onder haar leiding voltrok zich de fusie van het NIOD met het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies en werd het instituut onder andere verantwoordelijk voor de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Dit programma werd in 2010 opgezet en in 2015 uitgebreid als Horizon2020-project. Van 2009 tot 2010 was Schwegman vicevoorzitter van de Commissie Davids (Irak-onderzoek). Schwegman verlaat het NIOD vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Over het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD werd op 8 mei 1945 opgericht om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië te beschrijven en documenteren. Inmiddels bestrijkt het werkterrein van het NIOD de 20ste- en 21ste-eeuwse geschiedenis van (wereld)oorlogen en genociden in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Kwesties die met oorlogsgeweld te maken hebben, wekken veel maatschappelijke belangstelling en vragen om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt zijn collecties open voor alle belangstellenden. Het instituut werkt samen met een keur aan onderzoeks- en collectiehoudende instellingen in binnen- en buitenland. Met een vergelijkende en internationale benadering van oorlog, vervolging en massaal geweld levert het NIOD nieuwe inzichten voor wetenschap en samenleving. Daarnaast vervult het NIOD een belangrijke maatschappelijke functie door het stimuleren en organiseren van debatten en activiteiten over oorlogsgeweld en processen die daaraan ten grondslag liggen.

Foto in hoge resolutie beschikbaar

icon_downl_generiek.gifDownload de foto in hoge resolutie. (Foto Jeroen Oerlemans)