Fryske Akademy beoordeeld als 'zeer goed'

11 september 2009

Het wetenschappelijke onderzoek van de Fryske Akademy is als geheel 'zeer goed' en op bepaalde onderdelen zelfs 'excellent'. Aldus het oordeel van een externe, internationale evaluatiecommissie die eind maart 2009 rapport uitbracht.

De Fryske Akademy, een instituut gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is gericht op onderzoek van de Friese taal- en letterkunde, de geschiedenis van Fryslân en op sociaal-culturele ontwikkelingen in de huidige samenleving.

Het bestuur van de KNAW, dat deze week zijn standpunt over het evaluatierapport bepaalde, is verheugd over de positieve beoordeling van de Fryske Akademy en onderschrijft tegelijkertijd een aantal aanbevelingen van de evaluatiecommissie om de sterke punten van het instituut verder te ontwikkelen.

Het onderzoeksinstituut scoort naar het oordeel van de evaluatiecommissie onder leiding van historicus prof. dr. Maarten Prak als geheel 'zeer goed' en op onderdelen zelfs 'excellent'. Het gaat dan om het HISGIS-project (Historisch Geografisch Informatiesysteem), de Friese Taaldatabanken en het Mercator Europees Kenniscentrum Meertaligheid en Taalleren. De verwachting is dat de Akademy de ingezette lijn van wetenschappelijke vernieuwing en verjonging de komende tijd zal doortrekken.

Het bestuur van de KNAW deelt het inzicht van de evaluatiecommissie dat het aanbeveling verdient de focus van het onderzoek, vanuit een vergelijkend perspectief, uit te werken rondom het begrip 'Laboratorium Fryslân'. Om het instituut een aantoonbare voorhoedepositie te geven in het eigen veld, zal de Fryske Akademy zich met deze focus duidelijker gaan profileren op nationale en internationale wetenschappelijke podia. De uitdaging om het onderzoek van de verschillende vakgroepen en hun projecten wetenschappelijk steviger te verankeren zal zijn beslag krijgen in een onderzoeksplan voor de nabije toekomst.

Meer informatie

Over de evaluatie: www.knaw.nl
Over de Fryske Akademy: www.fryske-akademy.nl
HISGIS (Historisch Geografisch Informatiesysteem): www.hisgis.nl
Friese Taaldatabanken: www.fryske-akademy.nl/tdb
Mercator Europees Kenniscentrum Meertaligheid en Taalleren: www.mercator-research.eu