Persbericht Rathenau Instituut

Gebruik patiëntenverhalen voor betere ziekenhuiszorg

26 maart 2014

Ziekenhuizen moeten actief ervaringsverhalen van patiënten verzamelen, deze kunnen helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De zorg in ziekenhuizen kan aanzienlijk verbeteren als er meer structureel wordt geleerd van de ervaringsverhalen van patiënten. Ziekenhuizen zouden het actief verzamelen van deze verhalen moeten inbedden in de kwaliteitszorg, om er systematisch van te kunnen leren. Dit concludeert het Rathenau Instituut in het rapport Sterke Verhalen uit het Ziekenhuis Leren van patiëntenverhalen moet een belangrijk onderdeel van het beleid van ziekenhuizen worden.

De Tweede Kamer discussieert op 26 maart tijdens het Algemeen Overleg Ziekenhuiszorg over de kwaliteit van ziekenhuiszorg. Het Rathenau Instituut signaleert dat er nog onvoldoende gedaan wordt met de informatie die patiënten kunnen geven op basis van hun ervaringen in het ziekenhuis. Terwijl juist uit de ervaringen van patiënten gerichte, samenhangende en specifieke informatie naar voren komt over het reilen en zeilen op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Het rapport Sterke Verhalen uit het Ziekenhuis roept daarom ziekenhuizen op om naast kwantitatieve patiënttevredenheidsenquêtes (CQ-indexen) of klachtenformulieren, óók patiëntenverhalen te gaan gebruiken voor kwaliteitsverbetering.

Lees het volledige persbericht

Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut