Persbericht Hubrecht Instituut

Genen beter begrijpen met nieuwe techniek

10 juli 2018

Een team van onderzoekers van het Hubrecht instituut (Wouter de Laat) en het Center for Molecular Medicine van het UMC Utrecht (Jeroen de Ridder) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee lussen in het DNA veel gedetailleerder in kaart kunnen worden gebracht dan tot nu toe mogelijk was. Dit is belangrijk om te begrijpen hoe gezonde en ziekteveroorzakende genen worden aangestuurd. 

In iedere cel van het lichaam ligt ongeveer twee meter DNA 'opgevouwen'. De manier waarop het DNA is gevouwen in een cel, speelt een belangrijke rol in de aansturing van de genen. Het DNA bevat namelijk schakelaars ('enhancers') die een gen kunnen aanzetten. Dit gebeurt als deze schakelaars via een lus in het DNA in contact komen met een gen. Het bestuderen van deze schakelaars is belangrijk omdat verkeerd geschakelde genen kunnen bijdragen aan het ontstaan van genetische ziekten zoals kanker. Met de nieuwe techniek is het mogelijk de gelijktijdige interactie tussen meerdere schakelaars en genen te bepalen. Hierover publiceerden De Laat en De Ridder op 9 juli in Nature Genetics. De techniek die zij hebben ontwikkeld heet Multi-Contact Chromatin Conformation Capture (MC-4C).

Verder lezen

Lees het volledige bericht op de website van het Hubrecht Instituut.

Het Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut - een onderzoeksinstituut van de KNAW- dat zich richt op ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 20 onderzoeksgroepen van het instituut doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als in ziektemodellen. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Logo Hubrecht Instituut