Gezocht: kandidaten DANS Dataprijs 2010

17 februari 2010

DANS roept op om kandidaten voor te dragen voor de DANS Dataprijs 2010. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Hij is ingesteld om het beschikbaar stellen van kwalitatief goede en duurzaam opgeslagen onderzoekgegevens in de alfa- en gammawetenschappen te stimuleren.

Tot 31 maart 2010 kunnen onderzoekers en instellingen bij DANS (info at dans.knaw.nl) kandidaten voor de DANS Dataprijs voordragen. Dat kan op grond van een bijzondere dataset of van hun werk op het gebied van data-archivering in het algemeen.

Meer informatie is te vinden op de website van DANS.