De Jonge Akademie: geef studenten eerst een goede basis

26 maart 2018

Als universitaire studenten onderwijs krijgen uit meerdere vakgebieden, is het goed als ze eerst een stevige basis hebben gelegd in één vakgebied. Zo kunnen studenten beter profiteren van interdisciplinair onderwijs dan wanneer ze meteen onderwijs krijgen waarin kennis uit heel verschillende vakgebieden en hun werkwijzen wordt gecombineerd.

Scheltens & Abbenes, Pastoe, Pass Through, 2013

Dat schrijft De Jonge Akademie in de verkenning Grensoverstijgend. Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair academisch onderwijs, die op 26 maart 2018 is verschenen.

Voordelen van interdisciplinair onderwijs zijn de mogelijkheden die er ontstaan om maatschappelijke problemen op te lossen, die vaak niet vanuit slechts één vakgebied aangepakt kunnen worden. Daarnaast kunnen afgestudeerden profijt hebben van die extra kennis voor het vinden van werk

Aanbevelingen voor studenten, docenten en bestuurders

Om ervoor te zorgen dat interdisciplinariteit tot haar recht komt, doet De Jonge Akademie aanbevelingen. Bestuurders op universiteiten zouden het belang van interdisciplinariteit moeten uitdragen en die bijvoorbeeld in minor-programma’s moeten vertalen. Het is ook goed als ze regels afschaffen die het voor docenten lastig maken onderwijs te geven aan een andere faculteit. Tegelijk moeten bestuurders zich ook inzetten voor het behoud van klassieke disciplines. Aanbevelingen voor studenten zijn: ga op zoek naar kansen om interdisciplinair te studeren. Zoek die bij bestaande onderwijsprogramma’s, maar maak ook eigen plannen. Studenten moeten wel de samenhang van hun programma in het oog houden, en eerst voldoende kennis opbouwen van één vakgebied. De aanbevelingen voor docenten bestaan uit het kiezen van een thema waarin meerdere disciplines passen, te starten met kleine teams, en zomer- of winterscholen aan te bieden. Verder moeten ook zij erop letten dat studenten een goede basiskennis hebben van één specifiek vakgebied.

Over de verkenning

De Jonge Akademie heeft een enquête gehouden onder wetenschappers en vervolgens tien diepte-interviews laten doen met wetenschappers die zelf interdisciplinair onderzoek doen en die ervaring hebben met het geven van interdisciplinair onderwijs. Daarnaast is met verschillende experts over het onderwerp gesproken. De Jonge Akademie doet aanbevelingen voor docenten, studenten en universitaire bestuurders.

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van vijftig jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De leden zijn op het moment van benoeming minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. De Jonge Akademie is een zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Bestellen

Grensoverstijgend. Kansen en belemmeringen voor interdisciplinair academisch onderwijs is kosteloos te bestellen via