Grote impuls voor hersenonderzoek in Amsterdam

2 september 2010

Aan het Spinoza Centrum voor Neuro Imaging is in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) een subsidie verleend van bijna 8 miljoen euro. Door deze subsidie kan het instituut zeer geavanceerde apparatuur aanschaffen voor multidisciplinair neurowetenschappelijk onderzoek, waaronder een 3T en 7T fMRI-scanner.

Het Spinoza Centrum is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW), de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum, de Vrije Universiteit en VU medisch centrum.

Het is een uniek samenwerkingsverband waarin de deelnemers op het standpunt staan dat samenwerking op termijn tot grotere kwaliteit leidt dan permanente concurrentie. Het Spinoza Centrum is ook volledig in lijn met de strategische agenda van de KNAW waarin het belang wordt onderstreept om in Nederland te komen tot kenniszwaartepunten. Nederland is te klein om elkaar op alle gebieden voortdurend te beconcurreren. Wat goed is moet samenwerken, zo profileer je je internationaal. Niet alleen samenwerking maar ook kennisbenutting (valorisatie) staat de komende tijd centraal bij de onderzoeksinstituten van de KNAW. Het Spinoza Centrum trekt daarmee ook lessen uit de kritiek van de OESO op de relatie tussen wetenschap en bedrijfsleven in de regio Amsterdam.

Het Spinoza Centrum is derhalve niet alleen een centrum voor innovatief fundamenteel onderzoek, maar zal ook een plek zijn waar wetenschapsgedreven biotechbedrijven relaties kunnen aangaan met toponderzoekers.

Het hersenonderzoek in Amsterdam is van zeer hoge kwaliteit en onderscheidt zich van het onderzoek in andere steden door de schaalgrootte en daarmee de breedte van het gebied: van molecuul tot mens. Door het opbouwen van een gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur gaat Amsterdam zich plaatsen in de internationale frontlinie van het neurowetenschappelijk onderzoek.

Prof. dr. Theo Mulder, directeur onderzoek van de KNAW, en de initiatiefnemer van het Spinoza Centrum, benadrukt het grote belang van deze samenwerking voor de versterking van de Life Sciences sector in Amsterdam: 'Neurowetenschappelijk onderzoek ontwikkelt zich langzaam maar onomkeerbaar van een puur wetenschappelijk tot een belangrijk maatschappelijk en kenniseconomisch fenomeen. Het is het kennisgebied dat de komende jaren voor doorbraken moet zorgen wat betreft het (beïnvloeden van) herstel na hersenletsel en moet trachten antwoorden te geven op de vele vragen die leven rondom de relatie tussen hersenen en gedrag.' Mulder heeft enorm veel waardering voor de in Spinoza participerende instellingen, die hebben laten zien te kiezen voor een lange termijn visie op onderzoek en samenwerking. Ook de stad Amsterdam en de Provincie Noord-Holland hebben zich van hun beste kant laten zien om dit project te laten slagen.

Op donderdag 30 september wordt de eerste 3T fMRI-scanner in gebruik genomen en is er een openingssymposium bij de Universiteit van Amsterdam.

Voor meer informatie

Afdeling Communicatie KNAW
Telefoon 020 551 0863
E-mail communicatie@bureau.knaw.nl