Hanno Brand nieuwe directeur-bestuurder Fryske Akademy

10 september 2013

De Raad van Toezicht van de Fryske Akademy benoemt dr. Hanno Brand met ingang van december 2013 tot directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. De benoeming werd vrijdag 6 september bekend gemaakt bij de viering van het 75-jarig jubileum van het wetenschappelijk instituut. Hanno Brand zal de zevende directeur van de Fryske Akademy zijn.

Over Hanno Brand

Hanno Brand (Gouda, 1959) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Leiden en Gent. Hij promoveerde in 1996 op een proefschrift Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510). Brand was aan verscheidene universiteiten en onderzoeksinstituten verbonden tot hij in 2009 hoofd van de vakgroep Geschiedenis en Letterkunde van de Fryske Akademy werd. In zijn onderzoek richt hij zich met name op de relatie tussen de noordelijke Nederlanden en de Hanze; hofcultuur; de elite in de steden en sociaaleconomische aspecten van stadsgeschiedenis. Na zijn aanstelling aan de Fryske Akademy kwamen daar Friese regionale identiteit (bijvoorbeeld de Friese Nassau's) en Friese maritieme geschiedenis bij.

Over de Fryske Akademy

De Fryske Akademy bestaat sinds 10 september 1938 en legt zich toe op het doen van toegepast en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij.