Hans Chang van FOM naar KNAW

5 maart 2009

De KNAW heeft dr. K.H. (Hans) Chang per 1 juli benoemd als directeur algemene zaken en directeur bedrijfsvoering. Hij zal in deze functies samenwerken met de directeur onderzoek, prof. dr. Theo Mulder.

hans_chang.jpgHans Chang werd aan de Universiteit van Amsterdam opgeleid als experimenteel fysicus. Na zijn promotie in 1972 werkte hij bij NWO en het ministerie van OCW. Sinds 1985 is hij directeur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), een nationaal opererende Nederlandse onderzoeksorganisatie op het gebied van het fundamenteel natuurkundig onderzoek met circa 900 medewerkers.

In de 24 jaar dat Hans Chang directeur is geweest van de Stichting Fundamenteel Onderzoek van de Materie (FOM), heeft hij binnen die organisatie een cultuur van excellentie gerealiseerd. Onder zijn leiding kon FOM een agendabepalende rol voor het Nederlandse onderzoek spelen en het uitstekend functioneren van FOM heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de vooraanstaande positie van de Nederlandse fysica.

In 2006 was Hans Chang voorzitter van de door het kabinet ingestelde Commissie Dynamisering die zich boog over het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De heer Chang bekleedde en bekleedt prestigieuze functies in tal van internationale wetenschapsorganisaties binnen en buiten Europa. In 2005 heeft de KNAW hem de Akademiepenning uitgereikt als blijk van waardering voor zijn brede inzet voor de wetenschap in Nederland.

Voor publicitaire doeleinden is bovenstaande foto van dr. Chang in hoge resolutie beschikbaar. De foto is gemaakt door Evelyne Jacq.