Heinekenprijzen vieren tiende lustrum met verhoging prijzengeld tot een miljoen dollar

12 september 2013

In september 2014 is het vijftig jaar geleden dat de eerste Heinekenprijs werd uitgereikt. Ter gelegenheid van dit lustrum is het prijzengeld voor de vijf Heinekenprijzen voor de wetenschap verhoogd van 150.000 naar 200.000 dollar per prijs, waarmee het totaal voor de wetenschapsprijzen op een miljoen dollar komt.

De prijzen worden om de twee jaar toegekend aan ’s werelds beste onderzoekers in de biochemie en biofysica, de geneeskunde, de milieuwetenschappen, de historische wetenschap en de cognitiewetenschappen.

Vakjury’s van de KNAW  selecteren de  prijswinnaars op basis van nominaties vanuit de hele wereld. Van de 76 laureaten van de Heinekenprijzen hebben dertien vervolgens een Nobelprijs gewonnen. De Heinekenprijzen behoren mede daarom tot de meest prestigieuze internationale wetenschapsprijzen. De uitreiking vindt eens in de twee jaar plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam, volgend jaar op 2 oktober. Koning Willem-Alexander heeft de prijzen de afgelopen vier edities uitgereikt.

Alfred Heineken stelde de eerste Heinekenprijs in als eerbetoon aan zijn vader, Henry Pierre Heineken, doctor in de biochemie. In 1964 ontving prof. Chargaff van Colombia University (New York) de eerste Heinekenprijs, de Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica, voor zijn onderzoek naar de DNA-structuur. Daarna stelde Alfred Heineken nog drie prijzen in op terreinen van de wetenschap die hij van belang vond: de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen, de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Historische Wetenschap en de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde.  In 2006 werd de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschappen ingesteld. De naam van deze prijs zal met ingang van 2014 worden gewijzigd in de C.L. De Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschappen, naar de initiatiefnemer van de prijs. Naast de wetenschappelijke prijzen is er de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, voor een Nederlandse kunstenaar met een geldbedrag van 50.000 euro en een publicatie en/of een tentoonstelling.

Ook zijn er, sinds 2010, vijf aanmoedigingsprijzen voor jonge onderzoekers in Nederland, in de vijf wetenschapscategorieën van de Heinekenprijzen. Aan deze Heineken Young Scientists Awards is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het geld voor deze prijzen wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Alfred Heineken Fondsen.
Nomineren voor de vijf Heinekenprijzen voor wetenschap en de vijf Heineken Young Scientists Awards kan tot 15 november. De nominatieronde voor de Heinekenprijs voor de Kunst loopt tot 1 oktober aanstaande. Kijk op de website www.knaw.nl/heinekenprijzen voor meer informatie over nomineren en de prijzen.

Noot voor de pers
Irene van Houten/ Helena van Oers, KNAW Communication Department
T: +31 20 551 0733 / 06 1137 5909
E:

Christine van Waveren, HEINEKEN International, External Communications
T: +31 20 523 9355
E: