Het onderzoeksproject 'Nederlands militair geweld in Indonesië 1945-1950' maakt pas op de plaats

7 februari 2013

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), twee instituten van de KNAW, en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) hebben besloten om het alomvattende onderzoeksproject naar het Nederlands militair geweld in Indonesië in de jaren 1945-1950 stop te zetten. Aanleiding vormt de beslissing van de regering om het verzoek om aanvullende financiële middelen niet te honoreren.

Minister van Buitenlandse Zaken drs. F. Timmermans maakte deze beslissing bekend bij de begrotingsbehandeling van zijn departement op 19 december 2012. Als argumentatie noemde de minister dat nader overleg hem duidelijk had gemaakt dat Indonesië dit onderzoek niet zou steunen, waardoor de gewenste internationale inbedding zou ontbreken. De drie instellingen hebben met teleurstelling van deze beslissing kennis genomen.

Uiteraard blijft de dekolonisatie van Nederlands-Indië op de onderzoeksagenda van de drie instituten staan. Daarnaast zullen zij de dialoog met Indonesische historici over deze periode voortzetten.
Het KITLV start een onderzoeksproject om alle kennisbronnen in kaart te brengen en nieuwe bronnen aan te boren.
Het NIMH zet als vanouds het onderzoek naar het militaire optreden in Nederlands-Indië/Indonesië voort en streeft ernaar binnen enkele jaren twee handboeken over de Nederlandse militaire aanwezigheid overzee op de markt te brengen.
Het NIOD beoogt het debat levend te houden door de thematiek steeds opnieuw aan de orde te stellen in onderzoek en publieksbijeenkomsten.

Meer informatie leest u op http://www.indonesie45-50.nl/

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) bevordert de antropologie, de taalkunde, de sociale en historische wetenschappen van Zuidoost-Azië, het Zuidzeegebied en het Caribisch gebied. Speciale nadruk ligt op Indonesië, Suriname en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.
Het instituut legt zich toe op het verzamelen en toegankelijk maken van boeken en andere documenten, onderzoek verrichten en stimuleren en publicaties van boeken en tijdschriften. Het KITLV heeft zijn hoofdvestiging in Leiden en een vertegenwoordiging in Jakarta. Het KITLV is een onderzoeksinstituut van de KNAW.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is uniek als wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijkertijd sterk maatschappelijk georiënteerd instituut. De expertise van het NIOD ligt bij de verspreiding van kennis over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en Genocide. Naast wetenschappelijk onderzoek biedt het NIOD een inhoudelijk sterke en intensieve dienstverlening. Zowel professionals als particulieren kunnen bij het NIOD terecht voor informatie of het raadplegen van de uitgebreide collectie. Het NIOD is een instituut van de KNAW.