Persbericht EASAC en FEAM

Hoe kunnen Europese landen de vaccinatiegraad verbeteren gezien de recente uitbraken van mazelen?

18 april 2018

De nationale academies van wetenschappen en academies van geneeskunde in Europa pleiten voor interventies op maat, een Europese vaccinatiekaart en registratie.

Gezien de alarmerende toename van mazelen in Europa (volgens een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie is het aantal gevallen in 2017 verviervoudigd ten opzichte van 2016) en de dringende noodzaak om vaccins te ontwikkelen voor infectieziekten waarvoor op dit moment nog geen vaccins bestaan, heeft de Europese Commissie een roadmap opgesteld: ‘Strengthened cooperation against vaccine preventable diseases’ (Betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie te voorkomen zijn).

De Commissie beoogt om medio 2018 een Aanbeveling van de Raad aan te nemen ten aanzien van betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie te voorkomen zijn. In hun reactie op de roadmap geven de EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) en de FEAM (Federation of European Academies of Medicine (FEAM) aan dat het vaccinatieprobleem naar hun mening dringend moet worden aangepakt. Daarom doen zij aanbevelingen ter verbetering van de roadmap. In de reactie van de EASAC en de FEAM wordt ingegaan op de vaccinatiegraad, aarzelingen omtrent vaccinatie, de beschikbaarheid van vaccins en de ontwikkeling van nieuwe vaccins.

Volledige bericht

Lees verder op onze Engelse website.

Over EASAC

EASAC is een samenwerkingsverband van de nationale academies van wetenschappen van EU-lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland, met als doel om samen Europese beleidsmakers te adviseren.