Hoge opkomst bij informatiemiddag over pilot Vluchtelingen in de wetenschap

2 juni 2018

Ongeveer honderd wetenschappers met een vluchtelingenstatus waren vandaag aanwezig bij een informatiebijeenkomst in Utrecht over het nieuwe pilotprogramma Vluchtelingen in de wetenschap. Hiermee maakt NWO financiering mogelijk van een eenjarige aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten.

De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Tijdens de bijeenkomst kregen de kandidaten - zowel vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond als projectleiders van een lopend onderzoeksproject - informatie over de nieuwe call en de betrokken organisaties. Daarnaast kregen ze ook praktische hulp bij het zoeken naar een passend onderzoeksproject, c.q. kandidaat voor hun project.

'Prachtig dat we deze - nu nog onbenutte - bron van wetenschappelijke kennis en talent kunnen aanboren. Via dit NWO-initiatief krijgen vluchtelingen de kans om weer onderzoek te doen op hun vakterrein, terwijl de wetenschap in ons land zal profiteren van hun expertise en frisse blik vanuit een andere onderzoekscultuur. Die blik kan ons onderzoek vooruit helpen,' aldus minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) die aanwezig was tijdens de informatiemiddag.

Namens NWO opende Niek Lopes Cardozo de bijeenkomst, als waarnemend voorzitter van het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Hij sprak de aanwezige kandidaten toe: 'In de wetenschap beseffen we dat we in één wereld leven. Waar u ook gaat, u zult mensen vinden die uw taal spreken, uw passie delen, uw drive begrijpen.'

Behnam Taebi, bestuurslid Internationalisering van de Jonge Akademie, was betrokken bij de oprichting van de pilot. 'Bij De Jonge Akademie koppelen we al een paar jaar vluchtelingenwetenschappers aan wetenschappers aan Nederlandse universiteiten, in het project Science Buddies. We zijn daarom ontzettend blij dat NWO middelen heeft vrijgemaakt om de groep langduriger kennis te laten maken met de Nederlandse wetenschap. Zo kan de enorme potentie van gevluchte wetenschappers aangeboord worden. Hopelijk wordt dit programma een mooie springplank naar meer en  vastere banen in het Nederlands hoger onderwijs en onderzoek.'

Indienen aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor de eenjarige aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een aantoonbare vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013).

Kandidaten kunnen hun interesse voor de call bekend maken door een interesseformulier in te vullen. Deze gegevens worden gedeeld met de instellingen en geïnteresseerden in de call om te kunnen zoeken naar geschikte kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten of projectleiders.

Kandidaten moeten een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn. In totaal is een budget van €750.000 beschikbaar voor de pilot, waarmee 8 à 15 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Meer details over wie kan aanvragen en de criteria om een voorstel in te dienen zijn te vinden in de call for proposals.

Een voorstel indienen is mogelijk vanaf 17 mei tot en met 13 september 2018 via de NWO-site. Na afronding van de pilot zal een evaluatie plaatsvinden en wordt een besluit genomen over eventuele voortzetting van het programma.

Meer informatie

Meer informatie over Vluchtelingen in de wetenschap leest u op de website van NWO.