Homeopathie: schaadt het of baat het?

20 september 2017

Het op 20 september 2017 verschenen rapport van EASAC (European Academies Science Advisory Council) bevestigt dat er geen gedegen, reproduceerbaar bewijs is dat homeopathische producten werken tegen welke bekende ziekte dan ook. Wel is soms sprake van een placebo-effect. 

Homeopathie kan schadelijk zijn doordat een patiënt geen, of te laat, reguliere, evidence-based medische hulp zoekt. Een bijkomend effect is dat het vertrouwen van patiënt en samenleving in wetenschappelijk bewijs uit medisch onderzoek kan afnemen. EASAC voorziet gevolgen voor het overheidsbeleid, de volksgezondheid en de regulering van homeopathie in de Europese Unie.

Gezondheidsclaims

De aanleiding voor het rapport (pdf) van EASAC, met in de werkgroep ook oud-vicepresident van de KNAW Jos van der Meer, is de brede en grondig gefundeerde kritiek van onderzoekers en artsen op de gezondheidsclaims van verstrekkers van homeopathische middelen en diensten.

EASAC onderschrijft deze kritiek en wil met dit rapport Europese beleidsmakers ertoe bewegen om die gezondheidsclaims verplicht wetenschappelijk te laten toetsen voordat ze worden gemaakt. Daarnaast wil ze alle betrokkenen stimuleren om het brede publiek bij deze problematiek te betrekken en ervoor te zorgen dat consumenten informatie krijgen die op wetenschappelijke feiten berust, en niet op veronderstellingen.

Over EASAC

EASAC is een samenwerkingsverband van de nationale academies van wetenschappen van EU-lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland, met als doel om samen Europese beleidsmakers te adviseren.