Persbericht Hubrecht Instituut KNAW

Hubrecht Instituut en UMC Utrecht zetten affiliatie voort

21 september 2016

De KNAW en het Universitair Medisch Centrum Utrecht hebben op woensdag 21 september 2016 de verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst ondertekend en bekrachtigen zo de samenwerking tussen het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht. Het onderzoeksinstituut en het ziekenhuis werken al sinds 2008 samen en verlengen deze affiliatie nu voor onbepaalde tijd.

Het Hubrecht Instituut, een onderzoeksinstituut van de KNAW, bestaat dit jaar 100 jaar. Van een opslagplaats voor de collectie van Ambrosius Hubrecht is het instituut de afgelopen eeuw uitgegroeid tot wereldspeler op het gebied van fundamenteel onderzoek binnen stamcel- en ontwikkelingsbiologie. Een belangrijke impuls in deze ontwikkeling is de samenwerking die het Hubrecht Instituut sinds 2008 heeft met het UMC Utrecht.

Frank Miedema, decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht: 'Door de intensieve samenwerking tussen het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht zijn we in staat om nieuwe behandelingen sneller naar de patiënt te brengen: hierdoor krijgt onderzoek echte maatschappelijke impact!'

Alexander van Oudenaarden, algemeen directeur Hubrecht Instituut: “We zijn erg trots op de continuering van de affiliatie met het UMC Utrecht. Deze nauwe samenwerking zal ervoor zorgen dat de fundamentele kennis die gegenereerd wordt in het Hubrecht Instituut sneller kan doorstromen naar de kliniek.'

José van Dijck, president van de KNAW: 'Het Hubrecht Instituut is het onweerlegbare bewijs van de waarde van onafhankelijke onderzoeksinstituten: nauwe samenwerking met een of meer universiteiten en UMC’s, zonder de beperkingen waaraan die universiteiten onderworpen zijn.'

Het Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de KNAW met 19 onderzoeksgroepen en ongeveer 200 medewerkers. Het instituut is gevestigd in Utrecht en is centraal gelegen in het universiteitscentrum De Uithof. Het Hubrecht Instituut is geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en er bestaan nauwe banden met de Universiteit Utrecht, met name binnen de Onderzoekschool Cancer Genomics & Developmental Biology.

Logo Hubrecht Instituut